Giá mua bán nhà đất tham khảo Bình Chánh tphcm

1. Tổng quan giá nhà đất bình chánh

2. bảng giá nhà đất tại huyện bình chánh tphcm

Bảng tham khảo giá khi mua bán nhà đất tại tphcm – Lưu ý các nơi có số liệu là 0 là chưa có thông tin

2.1 Giá đất đường AN HẠ từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.2 Giá đất đường AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.3 Giá đất đường BÀ CA từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.4 Giá đất đường BÀ ĐIỂM từ 2.700 Triệu đến 4.050 triệu Đồng /m2
2.5 Giá đất đường BÀ MIÊU từ 2.400 Triệu đến 3.600 triệu Đồng /m2
2.6 Giá đất đường BÀ THAO từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.7 Giá đất đường BÀ TỴ (LƯƠNG KHÁNH THIỆN) từ 3.3 Triệu đến 4.95 triệu Đồng /m2
2.8 Giá đất đường BÀU GỐC từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.9 Giá đất đường BÊN LỘI (LIÊN ẤP 1 2 3) từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
3.0 Giá đất đường BÌNH HƯNG từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
3.1 Giá đất đường BÌNH LỢl từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
3.2 Giá đất đường BÌNH MINH từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
3.3 Giá đất đường BÌNH TRƯỜNG từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
3.4 Giá đất đường BỜ HUỆ từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
3.5 Giá đất đường BÔNG VĂN DĨA từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
3.6 Giá đất đường BÙI THANH KHIẾT từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
3.7 Giá đất đường BÙI VĂN SỰ từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
3.8 Giá đất đường CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐỎ, ĐÁ XANH, XIMĂNG CÒN LẠI TRONG HUYỆN từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
3.9 Giá đất đường CÁC ĐƯỜNG ĐẤT NÔNG THÔN CÒN LẠI TRONG HUYỆN từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
4.0 Giá đất đường CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP AN HẠ từ 3.9 Triệu đến 5.85 triệu Đồng /m2
4.1 Giá đất đường CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ AN PHÚ TÂY từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
4.2 Giá đất đường CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ HỒ BẮC từ 9.9 Triệu đến 14.85 triệu Đồng /m2
4.3 Giá đất đường CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ HỒNG QUANG từ 11.4 Triệu đến 17.1 triệu Đồng /m2
4.4 Giá đất đường CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ TÂN BÌNH từ 15.9 Triệu đến 23.85 triệu Đồng /m2
4.5 Giá đất đường CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ TÂN TẠO từ 5.1 Triệu đến 7.65 triệu Đồng /m2
4.6 Giá đất đường CÁC ĐƯỜNG TRONG từ 15.9 Triệu đến 23.85 triệu Đồng /m2
4.7 Giá đất đường CÁC ĐƯỜNG TRONG từ 7.2 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
4.8 Giá đất đường CÁI TRUNG từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
4.9 Giá đất đường CAO TỐC HỔ CHÍ MINH- TRUNG LƯƠNG từ 7.5 Triệu đến 11.25 triệu Đồng /m2
5.0 Giá đất đường CÂY BÀNG từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
5.1 Giá đất đường CÂY CÁM (VĨNH LỘC B) từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
5.2 Giá đất đường CÂY CÁM 2 (VĨNH LỘC B) từ 3.9 Triệu đến 5.85 triệu Đồng /m2
5.3 Giá đất đường ĐA PHƯỚC từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
5.4 Giá đất đường DÂN CÔNG HỎA TUYẾN (NỮ DÂN CÔNG) từ 6 Triệu đến 9 triệu Đồng /m2
5.5 Giá đất đường ĐÊ BAO KÊNH HỐC HƯỜ (QUI ĐỨC) từ 1680 Triệu đến 2520 triệu Đồng /m2
5.6 Giá đất đường ĐÊ RANH LONG AN từ 2700 Triệu đến 4050 triệu Đồng /m2
5.7 Giá đất đường ĐÊ SỐ 1 (TÂN NHỰT) từ 3.3 Triệu đến 4.95 triệu Đồng /m2
5.8 Giá đất đường ĐÊ SỐ 2 (TÂN NHỰT) từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
5.9 Giá đất đường ĐÊ SỐ 3 (TÂN NHỰT) từ 2700 Triệu đến 4050 triệu Đồng /m2
6.0 Giá đất đường ĐÊ SỐ 4 (TÂN NHỰT) từ 2700 Triệu đến 4050 triệu Đồng /m2
6.1 Giá đất đường ĐINH ĐỨC THIỆN từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
6.2 Giá đất đường ĐỨC (QUI ĐỨC) từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
6.3 Giá đất đường ĐƯỜNG 11A. từ 30.6 Triệu đến 45.9 triệu Đồng /m2
6.4 Giá đất đường ĐƯỜNG 13A. từ 30.6 Triệu đến 45.9 triệu Đồng /m2
6.5 Giá đất đường ĐƯỜNG 18B từ 8.4 Triệu đến 12.6 triệu Đồng /m2
6.6 Giá đất đường ĐƯỜNG 1A (CÔNG NGHỆ MỚI) từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
6.7 Giá đất đường ĐƯỜNG 1B (VĨNH LỘC B) từ 6.51 Triệu đến 9.765 triệu Đồng /m2
6.8 Giá đất đường ĐƯỜNG 1C (VĨNH LỘC B) từ 6.51 Triệu đến 9.765 triệu Đồng /m2
6.9 Giá đất đường ĐƯỜNG 4A (VĨNH LỘC B) từ 6.51 Triệu đến 9.765 triệu Đồng /m2
7.0 Giá đất đường ĐƯỜNG 4B (ĐA PHƯỚC) từ 1800 Triệu đến 2700 triệu Đồng /m2
7.1 Giá đất đường ĐƯỜNG 4C (ĐA PHƯỚC) từ 1200 Triệu đến 1800 triệu Đồng /m2
7.2 Giá đất đường ĐƯỜNG 5A (VĨNH LỘC B) từ 6.09 Triệu đến 9.135 triệu Đồng /m2
7.3 Giá đất đường ĐƯỜNG 6A từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
7.4 Giá đất đường ĐƯỜNG 6B (VĨNH LỘC B) từ 6.09 Triệu đến 9.135 triệu Đồng /m2
7.5 Giá đất đường ĐƯỜNG 6D (VĨNH LỘC B) từ 3.57 Triệu đến 5.355 triệu Đồng /m2
7.6 Giá đất đường ĐƯỜNG ẤP 1 từ 6 Triệu đến 9 triệu Đồng /m2
7.7 Giá đất đường ĐƯỜNG ẤP 2 (AN PHÚ TÂY) từ 2100 Triệu đến 3150 triệu Đồng /m2
7.8 Giá đất đường ĐƯỜNG ẤP 2 NỐI DÀI (AN PHÚ TÂY) từ 5.04 Triệu đến 7.56 triệu Đồng /m2
7.9 Giá đất đường ĐƯỜNG ẤP 4 (KINH A) từ 2100 Triệu đến 3150 triệu Đồng /m2
8.0 Giá đất đường ĐƯỜNG BẢY TÂN từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
8.1 Giá đất đường ĐƯỜNG BỜ NHÀ THỜ từ 5.7 Triệu đến 8.55 triệu Đồng /m2
8.2 Giá đất đường ĐƯỜNG BỜ XE LAM từ 4.8 Triệu đến 7.2 triệu Đồng /m2
8.3 Giá đất đường ĐƯỜNG CẦU ỔNG CHIẾM (QUI ĐỦC) từ 1680 Triệu đến 2520 triệu Đồng /m2
8.4 Giá đất đường ĐƯỜNG CHÙA từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
8.5 Giá đất đường ĐƯỜNG ĐÊ BAO ẤP 2-3 (VĨNH LỘC B) từ 6.51 Triệu đến 9.765 triệu Đồng /m2
8.6 Giá đất đường ĐƯỜNG ĐÊ BAO ẤP 5 (VĨNH LỘC B) từ 6.09 Triệu đến 9.135 triệu Đồng /m2
8.7 Giá đất đường ĐƯỜNG ĐÊ BAO từ 5.04 Triệu đến 7.56 triệu Đồng /m2
8.8 Giá đất đường ĐƯỜNG ĐÊ RẠCH ÔNG ĐỒ từ 2400 Triệu đến 3600 triệu Đồng /m2
8.9 Giá đất đường DƯƠNG ĐÌNH CÚC từ 6 Triệu đến 9 triệu Đồng /m2
9.0 Giá đất đường DƯƠNG ĐÌNH CÚC từ 6.9 Triệu đến 10.35 triệu Đồng /m2
9.1 Giá đất đường DƯƠNG ĐÌNH KHÚC (TÂN KIÊN) từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
9.2 Giá đất đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG HÀO ẤP 3 từ 4.8 Triệu đến 7.2 triệu Đồng /m2
9.3 Giá đất đường ĐƯỜNG KÊNH RAU RĂM (BÌNH LỢI) từ 3.15 Triệu đến 4.725 triệu Đồng /m2
9.4 Giá đất đường ĐƯỜNG KINH 10 GIẢNG từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
9.5 Giá đất đường ĐƯỜNG KINH T11 từ 2100 Triệu đến 3150 triệu Đồng /m2
9.6 Giá đất đường ĐƯỜNG KINH T14 từ 1800 Triệu đến 2700 triệu Đồng /m2
9.7 Giá đất đường ĐƯỜNG KINH TẬP ĐOÀN 7 từ 2700 Triệu đến 4050 triệu Đồng /m2
9.8 Giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1.2 từ 4.8 Triệu đến 7.2 triệu Đồng /m2
9.9 Giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2 (VĨNH LỘC B) từ 3.36 Triệu đến 5.04 triệu Đồng /m2
10.0 Giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2 từ 1500 Triệu đến 2250 triệu Đồng /m2
10.1 Giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2 từ 4.8 Triệu đến 7.2 triệu Đồng /m2
10.2 Giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2. 3 từ 4.8 Triệu đến 7.2 triệu Đồng /m2
10.3 Giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-3-4 từ 3.3 Triệu đến 4.95 triệu Đồng /m2
10.4 Giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3.4 từ 1500 Triệu đến 2250 triệu Đồng /m2
10.5 Giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3.4.5 từ 1800 Triệu đến 2700 triệu Đồng /m2
10.6 Giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4.5 từ 1800 Triệu đến 2700 triệu Đồng /m2
10.7 Giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 5. 6 từ 6 Triệu đến 9 triệu Đồng /m2
10.8 Giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 6. 2 từ 5.7 Triệu đến 8.55 triệu Đồng /m2
10.9 Giá đất đường ĐƯỜNG MIẾU ÔNG ĐÁ từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
11.0 Giá đất đường ĐƯỜNG MƯƠNG 5 SUỐT. ẤP 1 (TẨN QUÝ TÂY) từ 1470 Triệu đến 2205 triệu Đồng /m2
11.1 Giá đất đường ĐƯỜNG ÔNG NIỆM (XÃ PHONG PHÚ) từ 16.38 Triệu đến 24.57 triệu Đồng /m2
11.2 Giá đất đường ĐƯỜNG SÁU ĐÀO – AN PHÚ TÂY (TÂN QUÝ TÂY) từ 1470 Triệu đến 2205 triệu Đồng /m2
11.3 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1, từ 16.2 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
11.4 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1, từ 32.7 Triệu đến 49.05 triệu Đồng /m2
11.5 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1. từ 13.5 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
11.6 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1. từ 24.6 Triệu đến 36.9 triệu Đồng /m2
11.7 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10, từ 36.3 Triệu đến 54.45 triệu Đồng /m2
11.8 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10, từ 38.4 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
11.9 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10. từ 10.8 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
12.0 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10. từ 13.5 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
12.1 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10A. từ 36 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
12.2 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10B. từ 36 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
12.3 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11. từ 19.8 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
12.4 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11. từ 41.4 Triệu đến 62.1 triệu Đồng /m2
12.5 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12. từ 14.1 Triệu đến 21.15 triệu Đồng /m2
12.6 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12. từ 17.1 Triệu đến 25.65 triệu Đồng /m2
12.7 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13. từ 17.4 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
12.8 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13. từ 36 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
12.9 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 14. từ 21.3 Triệu đến 31.95 triệu Đồng /m2
13.0 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 14. từ 34.5 Triệu đến 51.75 triệu Đồng /m2
13.1 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 15, từ 17.1 Triệu đến 25.65 triệu Đồng /m2
13.2 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 15, từ 27.6 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
13.3 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 16, từ 17.1 Triệu đến 25.65 triệu Đồng /m2
13.4 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 16, từ 36 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
13.5 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 17, từ 17.4 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
13.6 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 18, từ 21.6 Triệu đến 32.4 triệu Đồng /m2
13.7 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 18, từ 36 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
13.8 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 19, từ 23.1 Triệu đến 34.65 triệu Đồng /m2
13.9 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1A, từ 16.2 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
14.0 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1A, từ 30 Triệu đến 45 triệu Đồng /m2
14.1 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1B, từ 30 Triệu đến 45 triệu Đồng /m2
14.2 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1C. từ 30 Triệu đến 45 triệu Đồng /m2
14.3 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1D, từ 30 Triệu đến 45 triệu Đồng /m2
14.4 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1E, từ 30 Triệu đến 45 triệu Đồng /m2
14.5 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1F, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN từ 30 Triệu đến 45 triệu Đồng /m2
14.6 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2 từ 1500 Triệu đến 2250 triệu Đồng /m2
14.7 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2, từ 13.5 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
14.8 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2, từ 17.4 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
14.9 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2, từ 31.8 Triệu đến 47.7 triệu Đồng /m2
15.0 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2. từ 17.7 Triệu đến 26.55 triệu Đồng /m2
15.1 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 20, từ 17.4 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
15.2 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 20, từ 34.5 Triệu đến 51.75 triệu Đồng /m2
15.3 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 21, từ 21.3 Triệu đến 31.95 triệu Đồng /m2
15.4 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 22. từ 17.4 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
15.5 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 22. từ 39.6 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
15.6 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 24. từ 17.1 Triệu đến 25.65 triệu Đồng /m2
15.7 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 24. từ 35.1 Triệu đến 52.65 triệu Đồng /m2
15.8 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 26. từ 36 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
15.9 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2A. từ 30 Triệu đến 45 triệu Đồng /m2
16.0 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2B. từ 27.6 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
16.1 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3. từ 11.7 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
16.2 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3. từ 17.1 Triệu đến 25.65 triệu Đồng /m2
16.3 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3. từ 39.9 Triệu đến 59.85 triệu Đồng /m2
16.4 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3. từ 9.9 Triệu đến 14.85 triệu Đồng /m2
16.5 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3A. từ 9.9 Triệu đến 14.85 triệu Đồng /m2
16.6 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4, từ 10.8 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
16.7 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4, từ 17.4 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
16.8 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4, từ 40.5 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
16.9 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4, từ 9.9 Triệu đến 14.85 triệu Đồng /m2
17.0 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4A, từ 37.8 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
17.1 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5 A,B,C. từ 17.4 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
17.2 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5, từ 10.8 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
17.3 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5, từ 21.9 Triệu đến 32.85 triệu Đồng /m2
17.4 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5, từ 33.3 Triệu đến 49.95 triệu Đồng /m2
17.5 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5, từ 35.1 Triệu đến 52.65 triệu Đồng /m2
17.6 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5A. từ 27.6 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
17.7 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5B. từ 27.6 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
17.8 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5C, từ 27.6 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
17.9 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6, từ 12.3 Triệu đến 18.45 triệu Đồng /m2
18.0 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6, từ 28.8 Triệu đến 43.2 triệu Đồng /m2
18.1 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6. từ 10.8 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
18.2 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6. từ 17.4 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
18.3 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6. từ 39.9 Triệu đến 59.85 triệu Đồng /m2
18.4 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6A, từ 31.5 Triệu đến 47.25 triệu Đồng /m2
18.5 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6B. từ 31.5 Triệu đến 47.25 triệu Đồng /m2
18.6 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6C. từ 31.5 Triệu đến 47.25 triệu Đồng /m2
18.7 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6D. từ 31.5 Triệu đến 47.25 triệu Đồng /m2
18.8 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7. từ 18.9 Triệu đến 28.35 triệu Đồng /m2
18.9 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7. từ 39 Triệu đến 58.5 triệu Đồng /m2
19.0 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7A. từ 27.6 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
19.1 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8, từ 10.8 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
19.2 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8, từ 13.5 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
19.3 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8, từ 46.8 Triệu đến 70.2 triệu Đồng /m2
19.4 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8. từ 18.9 Triệu đến 28.35 triệu Đồng /m2
19.5 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8A, từ 31.5 Triệu đến 47.25 triệu Đồng /m2
19.6 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8B, từ 31.5 Triệu đến 47.25 triệu Đồng /m2
19.7 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8C, từ 31.5 Triệu đến 47.25 triệu Đồng /m2
19.8 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9, từ 20.1 Triệu đến 30.15 triệu Đồng /m2
19.9 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9, từ 32.7 Triệu đến 49.05 triệu Đồng /m2
20.0 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9. từ 35.1 Triệu đến 52.65 triệu Đồng /m2
20.1 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9A, từ 48 Triệu đến 72 triệu Đồng /m2
20.2 Giá đất đường ĐƯỜNG SƯ 9 từ 4.8 Triệu đến 7.2 triệu Đồng /m2
20.3 Giá đất đường ĐƯỜNG T12 từ 3.9 Triệu đến 5.85 triệu Đồng /m2
20.4 Giá đất đường ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 16 (ĐA PHƯỚC) từ 2100 Triệu đến 3150 triệu Đồng /m2
20.5 Giá đất đường ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 7-11 từ 4.8 Triệu đến 7.2 triệu Đồng /m2
20.6 Giá đất đường ĐƯỜNG TỔ 13.14.16 ẤP 1 (TÂN QUÝ TÂY) từ 1470 Triệu đến 2205 triệu Đồng /m2
20.7 Giá đất đường ĐƯỜNG TỔ 15-TỔ 16. ẤP 1 (TÂN QUÝ TÂY) từ 2730 Triệu đến 4095 triệu Đồng /m2
20.8 Giá đất đường ĐƯỜNG TỔ 3- TỔ 5. ẤP 1 (TÂN QUÝ TÂY) từ 2730 Triệu đến 4095 triệu Đồng /m2
20.9 Giá đất đường ĐƯỜNG TỔ 7- TỔ 2. ẤP 1 (TÂN QUÝ TÂY) từ 2730 Triệu đến 4095 triệu Đồng /m2
21.0 Giá đất đường ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TRONG từ 18 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
21.1 Giá đất đường ĐƯỜNG XÃ HAI từ 2700 Triệu đến 4050 triệu Đồng /m2
21.2 Giá đất đường ĐƯỜNG XƯỜNG CÁ 1 (XÃ PHONG PHÚ) từ 16.38 Triệu đến 24.57 triệu Đồng /m2
21.3 Giá đất đường ĐƯỜNG XƯƠNG CÁ 2 (XÃ PHONG PHÚ) từ 16.38 Triệu đến 24.57 triệu Đồng /m2
21.4 Giá đất đường HẺM HUY PHONG (XÃ PHONG PHÚ) từ 16.38 Triệu đến 24.57 triệu Đồng /m2
21.5 Giá đất đường HẺM SỐ 1 7 (PHẠM VĂN HAI) từ 5.46 Triệu đến 8.19 triệu Đồng /m2
21.6 Giá đất đường HẺM SỐ 100 (PHẠM VĂN HAI) từ 3.15 Triệu đến 4.725 triệu Đồng /m2
21.7 Giá đất đường HẺM SỐ 101 (PHẠM VĂN HAI) từ 3.15 Triệu đến 4.725 triệu Đồng /m2
21.8 Giá đất đường HẺM SỐ 29 (PHẠM VĂN HAI) từ 5.46 Triệu đến 8.19 triệu Đồng /m2
21.9 Giá đất đường HẺM SỐ 31 (PHẠM VĂN HAI) từ 5.46 Triệu đến 8.19 triệu Đồng /m2
22.0 Giá đất đường HẺM SỐ 45 (PHẠM VĂN HAI) từ 5.46 Triệu đến 8.19 triệu Đồng /m2
22.1 Giá đất đường HẺM SỐ 51 (PHẠM VĂN HAI) từ 5.46 Triệu đến 8.19 triệu Đồng /m2
22.2 Giá đất đường HẺM SỐ 58 (PHẠM VĂN HAI) từ 5.46 Triệu đến 8.19 triệu Đồng /m2
22.3 Giá đất đường HẺM SỐ 59 (PHẠM VĂN HAI) từ 5.46 Triệu đến 8.19 triệu Đồng /m2
22.4 Giá đất đường HẺM SỐ 91 (PHẠM VĂN HAI) từ 5.46 Triệu đến 8.19 triệu Đồng /m2
22.5 Giá đất đường HẺM SỐ 92 (PHẠM VĂN HAI) từ 3.15 Triệu đến 4.725 triệu Đồng /m2
22.6 Giá đất đường HẺM SỐ 93 (PHẠM VĂN HAI) từ 3.15 Triệu đến 4.725 triệu Đồng /m2
22.7 Giá đất đường HẺM SỐ 94 (PHẠM VĂN HAI) từ 3.15 Triệu đến 4.725 triệu Đồng /m2
22.8 Giá đất đường HẺM SỐ 95 (PHẠM VĂN HAI) từ 3.15 Triệu đến 4.725 triệu Đồng /m2
22.9 Giá đất đường HẺM SỐ 96 (PHẠM VĂN HAI) từ 3.15 Triệu đến 4.725 triệu Đồng /m2
23.0 Giá đất đường HẺM SỐ 97 (PHẠM VĂN HAI) từ 3.15 Triệu đến 4.725 triệu Đồng /m2
23.1 Giá đất đường HẺM SỐ 98 (PHẠM VĂN HAI) từ 3.15 Triệu đến 4.725 triệu Đồng /m2
23.2 Giá đất đường HẺM SỐ 99 (PHẠM VĂN HAI) từ 3.15 Triệu đến 4.725 triệu Đồng /m2
23.3 Giá đất đường HẺM SỐ 8 (PHẠM VĂN HAI) từ 6.09 Triệu đến 9.135 triệu Đồng /m2
23.4 Giá đất đường HẺM THÀNH NHÂN (XÃ PHONG PHÚ) từ 16.38 Triệu đến 24.57 triệu Đồng /m2
23.5 Giá đất đường HẺM VĂN PHÒNG ẤP 5 (XÃ PHONG PHÚ) từ 16.38 Triệu đến 24.57 triệu Đồng /m2
23.6 Giá đất đường HOÀNG ĐẠO THUÝ từ 7.8 Triệu đến 11.7 triệu Đồng /m2
23.7 Giá đất đường HOANG PHAN THÁI từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
23.8 Giá đất đường HOANG PHAN THÁI từ 4.2 Triệu đến 6.3 triệu Đồng /m2
23.9 Giá đất đường HỐC HƯU từ 2400 Triệu đến 3600 triệu Đồng /m2
24.0 Giá đất đường HƯNG LONG – QUI ĐỨC từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
24.1 Giá đất đường HƯNG NHƠN từ 6.9 Triệu đến 10.35 triệu Đồng /m2
24.2 Giá đất đường HƯƠNG LỘ 11 từ 5.4 Triệu đến 8.1 triệu Đồng /m2
24.3 Giá đất đường HUỲNH BÁ CHÁNH từ 6.6 Triệu đến 9.9 triệu Đồng /m2
24.4 Giá đất đường HUỲNH VĂN TRÍ từ 3.3 Triệu đến 4.95 triệu Đồng /m2
24.5 Giá đất đường KÊNH A (TÂN TÚC) từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
24.6 Giá đất đường KÊNH B (TÂN TÚC) từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
24.7 Giá đất đường KHOA ĐÔNG (LÊ MINH XUÂN) từ 2400 Triệu đến 3600 triệu Đồng /m2
24.8 Giá đất đường KHUẮT VĂN BỨT từ 2.100 Triệu đến 3.150 triệu Đồng /m2
24.9 Giá đất đường KINH 10 từ 2.700 Triệu đến 4.050 triệu Đồng /m2
25.0 Giá đất đường KINH 11 (TÂN NHỰT) từ 2.700 Triệu đến 4.050 triệu Đồng /m2
25.1 Giá đất đường KINH 3 THƯỚC từ 2.400 Triệu đến 3.600 triệu Đồng /m2
25.2 Giá đất đường KINH 4 THƯỚC từ 2.400 Triệu đến 3.600 triệu Đồng /m2
25.3 Giá đất đường KINH 5 từ 1.500 Triệu đến 2.250 triệu Đồng /m2
25.4 Giá đất đường KINH 7 từ 2.700 Triệu đến 4.050 triệu Đồng /m2
25.5 Giá đất đường KINH 8 từ 2.700 Triệu đến 4.050 triệu Đồng /m2
25.6 Giá đất đường KINH 9 từ 2.700 Triệu đến 4.050 triệu Đồng /m2
25.7 Giá đất đường KINH C từ 1.500 Triệu đến 2.250 triệu Đồng /m2
25.8 Giá đất đường KINH LIÊN VÙNG (KINH TRUNG ƯƠNG) từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
25.9 Giá đất đường KINH SÁU OÁNH từ 2700 Triệu đến 4050 triệu Đồng /m2
26.0 Giá đất đường KINH SỐ 7 từ 2400 Triệu đến 3600 triệu Đồng /m2
26.1 Giá đất đường KINH T11 (TÂN NHỰT) từ 3.3 Triệu đến 4.95 triệu Đồng /m2
26.2 Giá đất đường KINH T12 từ 2.7 Triệu đến 4.050 triệu Đồng /m2
26.3 Giá đất đường KINH TẮC từ 2.4 Triệu đến 3.6 triệu Đồng /m2
26.4 Giá đất đường KINH TRUNG ƯƠNG từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
26.5 Giá đất đường LẠI HÙNG CƯỜNG từ 5.1 Triệu đến 7.65 triệu Đồng /m2
26.6 Giá đất đường LÁNG CHÀ từ 3.3 Triệu đến 4.95 triệu Đồng /m2
26.7 Giá đất đường LÁNG LE-BÀU CÒ từ 6 Triệu đến 9 triệu Đồng /m2
26.8 Giá đất đường LÊ BÁ TRINH (KINH 9) từ 2.4 Triệu đến 3.6 triệu Đồng /m2
26.9 Giá đất đường LÊ CHÍNH ĐÁNG từ 2.400 Triệu đến 3.600 triệu Đồng /m2
27.0 Giá đất đường LÊ ĐÌNH CHI từ 2.400 Triệu đến 3.600 triệu Đồng /m2
27.1 Giá đất đường LIÊN ẤP 1,2 (ĐA PHƯỚC) từ 4.2 Triệu đến 6.3 triệu Đồng /m2
27.2 Giá đất đường LIÊN TỔ 5-8 ẤP 2 (TÂN KIÊN) từ 9.87 Triệu đến 14.805 triệu Đồng /m2
27.3 Giá đất đường LIÊN XÃ TÂN KIM – QUI từ 3.03 Triệu đến 4.545 triệu Đồng /m2
27.4 Giá đất đường LINH HOÀ từ 4.8 Triệu đến 7.2 triệu Đồng /m2
27.5 Giá đất đường LƯƠNG NGANG từ 2.400 Triệu đến 3.600 triệu Đồng /m2
27.6 Giá đất đường MAI BÁ HƯƠNG từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
27.7 Giá đất đường NGÀ BA CHỦ LƯỜNG từ 2.700 Triệu đến 4.050 triệu Đồng /m2
27.8 Giá đất đường NGUYỄN CỬU PHÚ từ 9 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
27.9 Giá đất đường NGUYỄN ĐÌNH KIÊN từ 2400 Triệu đến 3600 triệu Đồng /m2
28.0 Giá đất đường NGUYỄN HỮU TRÍ từ 10.2 Triệu đến 15.3 triệu Đồng /m2
28.1 Giá đất đường NGUYỄN THỊ TÚ từ 13.2 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
28.2 Giá đất đường NGUYỄN VĂN BỨA từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
28.3 Giá đất đường NGUYỄN VĂN LINH từ 20.4 Triệu đến 30.6 triệu Đồng /m2
28.4 Giá đất đường NGUYỄN VĂN LONG từ 2.400 Triệu đến 3.600 triệu Đồng /m2
28.5 Giá đất đường NGUYỄN VĂN THÊ từ 2.400 Triệu đến 3.600 triệu Đồng /m2
28.6 Giá đất đường NGUYỄN VĂN THỜI từ 2.400 Triệu đến 3.600 triệu Đồng /m2
28.7 Giá đất đường NHANH 11 ĐƯỜNG CHÙA (AN PHÚ TÂY) từ 2.520 Triệu đến 3.780 triệu Đồng /m2
28.8 Giá đất đường NHÁNH RẼ từ 4.83 Triệu đến 7.245 triệu Đồng /m2
28.9 Giá đất đường Ổ CU KIẾN VÀNG từ 2400 Triệu đến 3600 triệu Đồng /m2
29.0 Giá đất đường ÔNG ĐỨC từ 2.7 Triệu đến 4.050 triệu Đồng /m2
29.1 Giá đất đường PHẠM HÙNG từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
29.2 Giá đất đường PHẠM TẤN MƯỜI từ 2400 Triệu đến 3600 triệu Đồng /m2
29.3 Giá đất đường QUÁCH ĐIÊU từ 9 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
29.4 Giá đất đường QUỐC LỘ 1 từ 18.6 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
29.5 Giá đất đường QUỐC LỘ 50 từ 32.4 Triệu đến 48.6 triệu Đồng /m2
29.6 Giá đất đường RẠCH ÔNG CỐM từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
29.7 Giá đất đường TÂN LIÊM từ 6 Triệu đến 9 triệu Đồng /m2
29.8 Giá đất đường TÂN LIỄU từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
29.9 Giá đất đường TÂN LONG từ 3.3 Triệu đến 4.95 triệu Đồng /m2
30.0 Giá đất đường TÂN NHIỀU từ 2700 Triệu đến 4050 triệu Đồng /m2
30.1 Giá đất đường TÂN QUÝ TÂY (ĐOÀN NGUYỄN TUẤN) từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
30.2 Giá đất đường TÂN TÚC từ 6.6 Triệu đến 9.9 triệu Đồng /m2
30.3 Giá đất đường THANH NIÊN từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
30.4 Giá đất đường THẾ LỮ từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
30.5 Giá đất đường THÍCH THIỆN HOÀ từ 1.8 Triệu đến 2.7 triệu Đồng /m2
30.6 Giá đất đường THIÊN GIANG từ 4.8 Triệu đến 7.2 triệu Đồng /m2
30.7 Giá đất đường THỚI HÒA từ 6.6 Triệu đến 9.9 triệu Đồng /m2
30.8 Giá đất đường TRẦN ĐẠI NGHĨA từ 14.1 Triệu đến 21.15 triệu Đồng /m2
30.9 Giá đất đường TRẦN HẢI PHỤNG từ 2.7 Triệu đến 4.050 triệu Đồng /m2
31.0 Giá đất đường TRẦN VĂN GIÀU từ 7.8 Triệu đến 11.7 triệu Đồng /m2
31.1 Giá đất đường TRỊNH NHƯ KHUÊ từ 7.2 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
31.2 Giá đất đường TRỊNH QUANG NGHỊ từ 8.1 Triệu đến 12.15 triệu Đồng /m2
31.3 Giá đất đường TRƯƠNG VĂN ĐA từ 2.4 Triệu đến 3.6 triệu Đồng /m2
31.4 Giá đất đường VĨNH LỘC từ 8.7 Triệu đến 13.05 triệu Đồng /m2
31.5 Giá đất đường VÕ HỮU LỢI từ 3.3 Triệu đến 4.95 triệu Đồng /m2
31.6 Giá đất đường VÕ TRẦN CHÍ từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
31.7 Giá đất đường VÕ VĂN VÂN từ 9.3 Triệu đến 13.95 triệu Đồng /m2
31.8 Giá đất đường VƯỜN THƠM từ 4.5 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
31.9 Giá đất đường XÓM DẦU từ 3.3 Triệu đến 4.95 triệu Đồng /m2
32.0 Giá đất đường XÓM GIỮA từ 1.5Triệu đến 2.25 triệu Đồng /m2
32.1 Giá đất đường XÓM HỐ từ 3.6 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2

#giadatbinhchanh

#dinhgianhadatbinhchanh

#giamuabannhadatbinhchanh

#giabandatbinhchanh

Viết một bình luận

Giá đất Kontum giadat Kontum bảng giá đất Hà tỉnh giaá đất 2021 hà giang giá đất 2019-2024 quảng trị gianhadat điện biên khung giá đất Hậu giang giá đất 2019 hà giang giá đất ubnd tỉnh Quảng trị giá đất ubnd tp hà giang tra cứu giá đất bình phước tham khảo giá đất Hồ chí minh giá đất 2020 quảng trị banggiadat cao bằng thongtindatdai bình phước giá đất nền cao bằng giá đất ở bình phước giá đất thổ cư bình phước giá đất ở đô thị quảng trị giá đất ở nông thôn cao bằng giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô Hồ chí minh giá dất tính thuế quảng trị Giá đất quảng trị giadat hà giang bảng giá đất đà nẵng giaá đất 2022 đà nẵng giá đất 2019-2025 bình phước gianhadat quảng trị khung giá đất quảng trị giá đất 2020 bình phước giá đất ubnd tỉnh nam định giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất quảng trị tham khảo giá đất cao bằng giá đất 2021 cao bằng banggiadat quảng trị thongtindatdai bắc cạn giá đất nền hà nam giá đất ở phú thọ giá đất thổ cư vĩnh phúc giá đất ở đô thị thành phố điện biên phủ giá đất ở nông thôn hà giang giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô tam kỳ giá dất tính thuế hà giang Giá đất đồng tháp giadat hà giang bảng giá đất bình phước giaá đất 2023 dak lak giá đất 2019-2026 kon tum gianhadat điện biên khung giá đất quảng ngãi giá đất 2021 tuyên quang giá đất ubnd tỉnh lai châu giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất bắc giang tham khảo giá đất hà nam giá đất 2022 trà vinh banggiadat hà giang thongtindatdai bình phước giá đất nền hải dương giá đất ở đà nẵng giá đất thổ cư bình phước mua bán nhà đất hà nội | mua bán nhà đất Bình Dương