Bảng giá đất theo các tuyến đường tại Củ Chi

1. Giá nhà đất củ chi

Giá nhà đất Huyện Củ Chi – cập nhật các bảng giá mua bán nhà đất mới nhất

Stt Bảng giá đất theo tên đường tại Củ Chi
1 AN NHƠN TÂY từ 1.178 Triệu đến 1.395 triệu Đồng /m2
2 BÀ THIÊN từ 1.216 Triệu đến 1.44 triệu Đồng /m2
3 BÀU HƯNG LỢI ) từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
4 BÀU LÁCH từ 1.102 Triệu đến 1.305 triệu Đồng /m2
5 BÀU TRĂM từ 1.748 Triệu đến 2.07 triệu Đồng /m2
6 BÀU TRE từ 2.774 Triệu đến 3.285 triệu Đồng /m2
7 BẾN CÓ từ 1.102 Triệu đến 1.305 triệu Đồng /m2
8 BẾN ĐÌNH từ 1.102 Triệu đến 1.305 triệu Đồng /m2
9 BẾN SÚC từ 1.102 Triệu đến 1.305 triệu Đồng /m2
10 BẾN THAN (ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4) từ 3.762 Triệu đến 4.455 triệu Đồng /m2
11 BÌNH MỸ từ 3.496 Triệu đến 4.14 triệu Đồng /m2
12 BỐN PHÚ (TRUNG AN) – HUỲNH THỊ BẲNG (PHÚ HÒA ĐÔNG) từ 1.216 Triệu đến 1.44 triệu Đồng /m2
13 BÙI THỊ ĐIỆT từ 1.216 Triệu đến 1.44 triệu Đồng /m2
14 BÙI THỊ HE từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
15 CÁ LĂNG từ 1.102 Triệu đến 1.305 triệu Đồng /m2
16 CAN TRƯỜNG từ 4.028 Triệu đến 4.77 triệu Đồng /m2
17 CANH ĐÔNG DƯỢC từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
18 CAO THỊ BÈO từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
19 CÂY BÀI từ 1.9 Triệu đến 2.25 triệu Đồng /m2
20 CÂY GÒ từ 1.102 Triệu đến 1.305 triệu Đồng /m2
21 CÂY TRẮC từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
22 CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
23 ĐẶNG CHIÊM từ 3.762 Triệu đến 4.455 triệu Đồng /m2
24 ĐÀO VĂN THỬ từ 2.394 Triệu đến 2.835 triệu Đồng /m2
25 ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG từ 4.028 Triệu đến 4.77 triệu Đồng /m2
26 ĐÌNH KIẾN (ĐINH KIẾP) từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
27 ĐỖ ĐĂNG TUYỂN từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
28 ĐỖ ĐÌNH NHÂN từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
29 ĐỖ NGỌC DU từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
30 ĐỖ QUANG CƠ từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
31 ĐOÀN TRIẾT MINH từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
32 ĐƯỜNG 12B từ 2.508 Triệu đến 2.97 triệu Đồng /m2
33 ĐƯỜNG 183 từ 4.56 Triệu đến 5.4 triệu Đồng /m2
34 ĐƯỜNG 35, 40 từ 4.522 Triệu đến 5.355 triệu Đồng /m2
35 ĐƯỜNG 41 từ 3.154 Triệu đến 3.735 triệu Đồng /m2
36 ĐƯỜNG 42 từ 3.154 Triệu đến 3.735 triệu Đồng /m2
37 ĐƯỜNG BA SA từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
38 ĐƯỜNG BÀU GIÃ từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
39 ĐƯỜNG KHU PHỐ 4 từ 2.508 Triệu đến 2.97 triệu Đồng /m2
40 ĐƯỜNG RANH từ 2.014 Triệu đến 2.385 triệu Đồng /m2
41 ĐƯỜNG SỐ 01 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
42 ĐƯỜNG SỐ 20 từ 3.344 Triệu đến 3.96 triệu Đồng /m2
43 ĐƯỜNG SỐ 28 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
44 ĐƯỜNG SỐ 355 từ 1.52 Triệu đến 1.8 triệu Đồng /m2
45 ĐƯỜNG SỐ 364 từ 1.33 Triệu đến 1.575 triệu Đồng /m2
46 ĐƯỜNG SỐ 365 từ 1.52 Triệu đến 1.8 triệu Đồng /m2
47 ĐƯỜNG SỐ 369 từ 1.52 Triệu đến 1.8 triệu Đồng /m2
48 ĐƯỜNG SỐ 374 từ 3.04 Triệu đến 3.6 triệu Đồng /m2
49 ĐƯỜNG SỐ 405 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
50 ĐƯỜNG SỐ 406 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
51 ĐƯỜNG SỐ 407 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
52 ĐƯỜNG SỐ 409 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
53 ĐƯỜNG SỐ 414 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
54 ĐƯỜNG SỐ 417 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
55 ĐƯỜNG SỐ 418 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
56 ĐƯỜNG SỐ 419 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
57 ĐƯỜNG SỐ 420 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
58 ĐƯỜNG SỐ 422 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
59 ĐƯỜNG SỐ 426 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
60 ĐƯỜNG SỐ 430 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
61 ĐƯỜNG SỐ 436 từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
62 ĐƯỜNG SỐ 613 từ 0.874 Triệu đến 1.035 triệu Đồng /m2
63 ĐƯỜNG SỐ 615 từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
64 ĐƯỜNG SỐ 616 từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
65 ĐƯỜNG SỐ 618 từ 1.102 Triệu đến 1.305 triệu Đồng /m2
66 ĐƯỜNG SỐ 619 từ 0.874 Triệu đến 1.035 triệu Đồng /m2
67 ĐƯỜNG SỐ 620 từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
68 ĐƯỜNG SỐ 623 từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
69 ĐƯỜNG SỐ 624 từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
70 ĐƯỜNG SỐ 625 từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
71 ĐƯỜNG SỐ 626 từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
72 ĐƯỜNG SỐ 627 từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
73 ĐƯỜNG SỐ 628 từ 0.874 Triệu đến 1.035 triệu Đồng /m2
74 ĐƯỜNG SỐ 710 từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
75 ĐƯỜNG SỐ 711 từ 1.14 Triệu đến 1.35 triệu Đồng /m2
76 ĐƯỜNG SỐ 720 từ 1.102 Triệu đến 1.305 triệu Đồng /m2
77 ĐƯỜNG SỐ 733 từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
78 ĐƯỜNG SỐ 806 từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
79 ĐƯỜNG SỐ 813 từ 0.874 Triệu đến 1.035 triệu Đồng /m2
80 ĐƯỜNG SỐ 8A từ 2.508 Triệu đến 2.97 triệu Đồng /m2
81 ĐƯỜNG TRUNG VIẾT từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
82 ĐƯỜNG từ 2.242 Triệu đến 2.655 triệu Đồng /m2
83 ĐƯỜNG từ 3.42 Triệu đến 4.05 triệu Đồng /m2
84 GIÁP HẢI (NỐI DÀI) từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
85 GIÁP HẢI từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
86 HÀ DUY PHIÊN từ 3420 Triệu đến 4050 triệu Đồng /m2
87 HÀ VĂN LAO từ 1.9 Triệu đến 2.25 triệu Đồng /m2
88 HỒ VĂN TẮNG từ 3.496 Triệu đến 4.14 triệu Đồng /m2
89 HOÀNG BÁ HUÂN từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
90 HƯƠNG LỘ 10 từ 1.748 Triệu đến 2.07 triệu Đồng /m2
91 HUỲNH MINH MƯƠNG từ 3.762 Triệu đến 4.455 triệu Đồng /m2
92 HUỲNH THỊ BẲNG từ 3.002 Triệu đến 3.555 triệu Đồng /m2
93 HUỲNH VĂN CỌ từ 2.242 Triệu đến 2.655 triệu Đồng /m2
94 KHU CÔNG NGHIỆP từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
95 LÁNG THE từ 2.242 Triệu đến 2.655 triệu Đồng /m2
96 LÊ CẨN từ 3.344 Triệu đến 3.96 triệu Đồng /m2
97 LÊ MINH NHỰT từ 2.508 Triệu đến 2.97 triệu Đồng /m2
98 LÊ THỊ CHÍNH từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
99 LÊ THỊ DỆT từ 3.04 Triệu đến 3.6 triệu Đồng /m2
100 LÊ THỊ NGÀ từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
101 LÊ THỊ SIÊNG từ 1.9 Triệu đến 2.25 triệu Đồng /m2
102 LÊ THỌ XUÂN từ 3.762 Triệu đến 4.455 triệu Đồng /m2
103 LÊ VĨNH HUY từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
104 LIÊN ẤP HỘI THẠNH – ẤP CHỢ – ẤP AN BÌNH từ 2.242 Triệu đến 2.655 triệu Đồng /m2
105 LIÊN XÃ TRUNG LẬP – SA NHỎ từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
106 LIÊU BÌNH HƯƠNG từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
107 LƯU KHẢI HỒNG từ 4.256 Triệu đến 5.04 triệu Đồng /m2
108 LÝ THỊ CHỪNG từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
109 MAI THỊ BUỘI từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
110 NGÔ TRI HÒA từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
111 NGUYỄN ĐẠI NĂNG từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
112 NGUYỄN ĐÌNH HUÂN từ 4.256 Triệu đến 5.04 triệu Đồng /m2
113 NGUYỄN GIAO từ 5.396 Triệu đến 6.39 triệu Đồng /m2
114 NGUYỄN KIM CƯƠNG từ 2.508 Triệu đến 2.97 triệu Đồng /m2
115 NGUYỄN PHONG SẮC từ 3.762 Triệu đến 4.455 triệu Đồng /m2
116 NGUYỄN PHÚC TRÚ từ 4.522 Triệu đến 5.355 triệu Đồng /m2
117 NGUYỄN THỊ CHẮC từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
118 NGUYỄN THỊ CHÂU từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
119 NGUYỄN THỊ ĐÓ từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
120 NGUYỄN THỊ HẸ từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
121 NGUYỄN THỊ LẮM từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
122 NGUYỄN THỊ LĂNG (LIÊN XÃ từ 3.496 Triệu đến 4.14 triệu Đồng /m2
123 NGUYỄN THỊ NA từ 1.102 Triệu đến 1.305 triệu Đồng /m2
124 NGUYỄN THỊ NÊ từ 2.014 Triệu đến 2.385 triệu Đồng /m2
125 NGUYỄN THỊ NGỌT từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
126 NGUYỄN THỊ NHIA từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
127 NGUYỄN THỊ NỊ từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
128 NGUYỄN THỊ NỈ từ 2.242 Triệu đến 2.655 triệu Đồng /m2
129 NGUYỄN THỊ RÀNH từ 3.496 Triệu đến 4.14 triệu Đồng /m2
130 NGUYỄN THỊ RÕ từ 1.52 Triệu đến 1.8 triệu Đồng /m2
131 NGUYỄN THỊ RƯ từ 4.522 Triệu đến 5.355 triệu Đồng /m2
132 NGUYỄN THỊ SẢNG từ 4.522 Triệu đến 5.355 triệu Đồng /m2
133 NGUYỄN THỊ THẠO từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
134 NGUYỄN THỊ TIẾP từ 1.102 Triệu đến 1.305 triệu Đồng /m2
135 NGUYỄN THỊ TIỆP từ 8.018 Triệu đến 9.495 triệu Đồng /m2
136 NGUYỄN THỊ TRIỆU từ 6.27 Triệu đến 7.425 triệu Đồng /m2
137 NGUYỄN VĂN HOÀI từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
138 NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) từ 2.242 Triệu đến 2.655 triệu Đồng /m2
139 NGUYỄN VĂN KHẠ từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
140 NGUYỄN VĂN NÌ từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
141 NGUYỄN VĂN NI từ 6.27 Triệu đến 7.425 triệu Đồng /m2
142 NGUYỄN VĂN ON từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
143 NGUYỄN VĂN TỲ (NGUYỄN VĂN TỶ) từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
144 NGUYỄN VĂN XƠ từ 4.522 Triệu đến 5.355 triệu Đồng /m2
145 NGUYỄN VIẾT XUÂN từ 4.522 Triệu đến 5.355 triệu Đồng /m2
146 NHỮ TIẾN HIỀN từ 4.256 Triệu đến 5.04 triệu Đồng /m2
147 NHUẬN ĐỨC từ 2242 Triệu đến 2655 triệu Đồng /m2
148 NINH TỐN từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
149 ÔNG ÍCH ĐƯỜNG từ 4.522 Triệu đến 5.355 triệu Đồng /m2
150 PHẠM HỮU TÂM từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
151 PHẠM PHÚ TIẾT từ 4.256 Triệu đến 5.04 triệu Đồng /m2
152 PHẠM THỊ ĐIỆP từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
153 PHẠM THỊ THÀNG từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
154 PHẠM THỊ THUNG từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
155 PHẠM VĂN CHÈO từ 4.522 Triệu đến 5.355 triệu Đồng /m2
156 PHẠM VĂN CỘI từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
157 PHAN THỊ HỔI từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
158 PHÚ THUẬN từ 1.596 Triệu đến 1.89 triệu Đồng /m2
159 QUỐC LỘ 22 từ 5.016 Triệu đến 5.94 triệu Đồng /m2
160 SÔNG LU từ 1.9 Triệu đến 2.25 triệu Đồng /m2
161 SUỐI LỘI từ 1.9 Triệu đến 2.25 triệu Đồng /m2
162 TAM TÂN từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
163 TỈNH LỘ 15 từ 1.71 Triệu đến 2.025 triệu Đồng /m2
164 TỈNH LỘ 2 từ 3.99 Triệu đến 4.725 triệu Đồng /m2
165 TỈNH LỘ 6 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
166 TỈNH LỘ 7 từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
167 TỈNH LỘ 8 từ 3.762 Triệu đến 4.455 triệu Đồng /m2
168 TRẦN THỊ BÀU từ 1.52 Triệu đến 1.8 triệu Đồng /m2
169 TRẦN THỊ HÁI từ 1.33 Triệu đến 1.575 triệu Đồng /m2
170 TRẦN THỊ NGÂN từ 4.522 Triệu đến 5.355 triệu Đồng /m2
171 TRẦN THỊ NỊ từ 0.988 Triệu đến 1.17 triệu Đồng /m2
172 TRẦN TỬ BÌNH từ 6.27 Triệu đến 7.425 triệu Đồng /m2
173 TRẦN VĂN CHẨM từ 3.762 Triệu đến 4.455 triệu Đồng /m2
174 TRUNG AN từ 1.9 Triệu đến 2.25 triệu Đồng /m2
175 TRUNG HƯNG từ 1.292 Triệu đến 1.53 triệu Đồng /m2
176 TRƯƠNG THỊ KIỆN từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
177 VÕ DUY CHÍ từ 3.762 Triệu đến 4.455 triệu Đồng /m2
178 VÕ THỊ BÀNG từ 1.254 Triệu đến 1.485 triệu Đồng /m2
179 VÕ THỊ HỒNG từ 3.154 Triệu đến 3.735 triệu Đồng /m2
180 VÕ THỊ LỢI từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
181 VÕ THỊ MẸO từ 0.874 Triệu đến 1.035 triệu Đồng /m2
182 VÕ THỊ TRÁI từ 1.482 Triệu đến 1.755 triệu Đồng /m2
183 VÕ VĂN BÍCH từ 3.762 Triệu đến 4.455 triệu Đồng /m2
184 VÕ VĂN ĐIỀU từ 2.128 Triệu đến 2.52 triệu Đồng /m2
185 VŨ TỤ từ 4.256 Triệu đến 5.04 triệu Đồng /m2

 

Từ khoá tìm kiếm giá nhà đất

Tình hình đất Củ Chi hiện nay
Mua đất Củ Chi giá 150 triệu
Bảng giá đất Củ Chi 2020
Giá đất Củ Chi hiện nay
Giá đất Củ Chi năm 2021
Giá đất Củ Chi năm 2020
Bảng giá đất Củ Chi 2021
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Củ Chi
đất củ chi
giá đất củ chi tăng mạnh
#gianhadatcuchi
#muabannhadatcuchi
#nhadatcuchi
#giamuabannhadat
#datchuchi

Viết một bình luận

Giá đất Kontum giadat Kontum bảng giá đất Hà tỉnh giaá đất 2021 hà giang giá đất 2019-2024 quảng trị gianhadat điện biên khung giá đất Hậu giang giá đất 2019 hà giang giá đất ubnd tỉnh Quảng trị giá đất ubnd tp hà giang tra cứu giá đất bình phước tham khảo giá đất Hồ chí minh giá đất 2020 quảng trị banggiadat cao bằng thongtindatdai bình phước giá đất nền cao bằng giá đất ở bình phước giá đất thổ cư bình phước giá đất ở đô thị quảng trị giá đất ở nông thôn cao bằng giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô Hồ chí minh giá dất tính thuế quảng trị Giá đất quảng trị giadat hà giang bảng giá đất đà nẵng giaá đất 2022 đà nẵng giá đất 2019-2025 bình phước gianhadat quảng trị khung giá đất quảng trị giá đất 2020 bình phước giá đất ubnd tỉnh nam định giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất quảng trị tham khảo giá đất cao bằng giá đất 2021 cao bằng banggiadat quảng trị thongtindatdai bắc cạn giá đất nền hà nam giá đất ở phú thọ giá đất thổ cư vĩnh phúc giá đất ở đô thị thành phố điện biên phủ giá đất ở nông thôn hà giang giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô tam kỳ giá dất tính thuế hà giang Giá đất đồng tháp giadat hà giang bảng giá đất bình phước giaá đất 2023 dak lak giá đất 2019-2026 kon tum gianhadat điện biên khung giá đất quảng ngãi giá đất 2021 tuyên quang giá đất ubnd tỉnh lai châu giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất bắc giang tham khảo giá đất hà nam giá đất 2022 trà vinh banggiadat hà giang thongtindatdai bình phước giá đất nền hải dương giá đất ở đà nẵng giá đất thổ cư bình phước mua bán nhà đất hà nội | mua bán nhà đất Bình Dương