Giá mua bán giao dịch nhà đất tại quận 1

1.Giá nhà đất quận 1

Quận 1 đặc biệt là các tuyến đường Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng – Đồng Khởi được xem là khu đất vàng của thành phố với mức giá hàng trăm triệu đồng 1m2

2. Giá mua bán giao dịch nhà đất tại quận 1

2.1 Giá đất đường từ 133 Triệu đến 157.5 triệu Đồng /m2
2.2 Giá đất đường từ 162.26 Triệu đến 192.15 triệu Đồng /m2
2.3 Giá đất đường từ 167.2 Triệu đến 198 triệu Đồng /m2
2.4 Giá đất đường từ 171 Triệu đến 202.5 triệu Đồng /m2
2.5 Giá đất đường từ 171.76 Triệu đến 203.4 triệu Đồng /m2
2.6 Giá đất đường từ 172.9 Triệu đến 204.75 triệu Đồng /m2
2.7 Giá đất đường từ 183.92 Triệu đến 217.8 triệu Đồng /m2
2.8 Giá đất đường từ 217.36 Triệu đến 257.4 triệu Đồng /m2
2.9 Giá đất đường từ 221.16 Triệu đến 261.9 triệu Đồng /m2
2.10 Giá đất đường từ 223.06 Triệu đến 264.15 triệu Đồng /m2
2.11 Giá đất đường từ 225.72 Triệu đến 267.3 triệu Đồng /m2
2.12 Giá đất đường từ 240.16 Triệu đến 284.4 triệu Đồng /m2
2.13 Giá đất đường từ 249.28 Triệu đến 295.2 triệu Đồng /m2
2.14 Giá đất đường từ 250.8 Triệu đến 297 triệu Đồng /m2
2.15 Giá đất đường từ 261.82 Triệu đến 310.05 triệu Đồng /m2
2.16 Giá đất đường từ 264.48 Triệu đến 313.2 triệu Đồng /m2
2.17 Giá đất đường từ 266 Triệu đến 315 triệu Đồng /m2
2.18 Giá đất đường từ 267.52 Triệu đến 316.8 triệu Đồng /m2
2.19 Giá đất đường từ 276.26 Triệu đến 327.15 triệu Đồng /m2
2.20 Giá đất đường từ 277.4 Triệu đến 328.5 triệu Đồng /m2
2.21 Giá đất đường từ 287.28 Triệu đến 340.2 triệu Đồng /m2
2.22 Giá đất đường từ 288.8 Triệu đến 342 triệu Đồng /m2
2.23 Giá đất đường từ 292.6 Triệu đến 346.5 triệu Đồng /m2
2.24 Giá đất đường từ 298.3 Triệu đến 353.25 triệu Đồng /m2
2.25 Giá đất đường từ 300.96 Triệu đến 356.4 triệu Đồng /m2
2.26 Giá đất đường từ 334.4 Triệu đến 396 triệu Đồng /m2
2.27 Giá đất đường từ 401.28 Triệu đến 475.2 triệu Đồng /m2
2.28 Giá đất đường từ 418 Triệu đến 495 triệu Đồng /m2
2.29 Giá đất đường ALEXANDRE DE RHODES từ 351.12 Triệu đến 415.8 triệu Đồng /m2
2.30 Giá đất đường BÀ LÊ CHÂN từ 123.88 Triệu đến 146.7 triệu Đồng /m2
2.31 Giá đất đường BÙI THỊ XUÂN từ 227.24 Triệu đến 269.1 triệu Đồng /m2
2.32 Giá đất đường BÙI VIỆN từ 200.64 Triệu đến 237.6 triệu Đồng /m2
2.33 Giá đất đường CÁCH MẠNG THÁNG 8 từ 250.8 Triệu đến 297 triệu Đồng /m2
2.34 Giá đất đường CALMETTE từ 219.64 Triệu đến 260.1 triệu Đồng /m2
2.35 Giá đất đường CAO BÁ NHẠ từ 128.82 Triệu đến 152.55 triệu Đồng /m2
2.36 Giá đất đường CAO BÁ QUÁT từ 175.56 Triệu đến 207.9 triệu Đồng /m2
2.37 Giá đất đường CÂY ĐIỆP từ 81.32 Triệu đến 96.3 triệu Đồng /m2
2.38 Giá đất đường CHU MẠNH TRINH từ 200.64 Triệu đến 237.6 triệu Đồng /m2
2.39 Giá đất đường CÔ BẮC từ 134.9 Triệu đến 159.75 triệu Đồng /m2
2.40 Giá đất đường CÔ GIANG từ 135.28 Triệu đến 160.2 triệu Đồng /m2
2.41 Giá đất đường CỐNG QUỲNH từ 220.78 Triệu đến 261.45 triệu Đồng /m2
2.42 Giá đất đường CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN từ 440.42 Triệu đến 521.55 triệu Đồng /m2
2.43 Giá đất đường CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH từ 367.84 Triệu đến 435.6 triệu Đồng /m2
2.44 Giá đất đường CÔNG XÃ PARIS từ 367.84 Triệu đến 435.6 triệu Đồng /m2
2.45 Giá đất đường ĐẶNG DUNG từ 121.6 Triệu đến 144 triệu Đồng /m2
2.46 Giá đất đường ĐẶNG TẤT từ 121.6 Triệu đến 144 triệu Đồng /m2
2.47 Giá đất đường ĐẶNG THỊ NHU từ 215.46 Triệu đến 255.15 triệu Đồng /m2
2.48 Giá đất đường ĐẶNG TRẦN CÔN từ 142.12 Triệu đến 168.3 triệu Đồng /m2
2.49 Giá đất đường ĐỀ THÁM từ 115.14 Triệu đến 136.35 triệu Đồng /m2
2.50 Giá đất đường ĐỀ THÁM từ 138.7 Triệu đến 164.25 triệu Đồng /m2
2.51 Giá đất đường ĐIỆN BIÊN PHỦ từ 133 Triệu đến 157.5 triệu Đồng /m2
2.52 Giá đất đường ĐINH CÔNG TRÁNG từ 123.88 Triệu đến 146.7 triệu Đồng /m2
2.53 Giá đất đường ĐINH TIÊN HOÀNG từ 138.32 Triệu đến 163.8 triệu Đồng /m2
2.54 Giá đất đường ĐỖ QUANG ĐẦU từ 150.48 Triệu đến 178.2 triệu Đồng /m2
2.55 Giá đất đường ĐÔNG DU từ 334.4 Triệu đến 396 triệu Đồng /m2
2.56 Giá đất đường ĐỒNG KHỞI từ 615.6 Triệu đến 729 triệu Đồng /m2
2.57 Giá đất đường HAI BÀ TRƯNG từ 367.84 Triệu đến 435.6 triệu Đồng /m2
2.58 Giá đất đường HẢI TRIỀU từ 326.8 Triệu đến 387 triệu Đồng /m2
2.59 Giá đất đường HÀM NGHI từ 384.56 Triệu đến 455.4 triệu Đồng /m2
2.60 Giá đất đường HÀN THUYÊN từ 351.12 Triệu đến 415.8 triệu Đồng /m2
2.61 Giá đất đường HỒ HẢO HỚN từ 114.76 Triệu đến 135.9 triệu Đồng /m2
2.62 Giá đất đường HỒ HUẤN NGHIỆP từ 351.12 Triệu đến 415.8 triệu Đồng /m2
2.63 Giá đất đường HỒ TÙNG MẬU từ 156.94 Triệu đến 185.85 triệu Đồng /m2
2.64 Giá đất đường HOÀ MỸ từ 83.98 Triệu đến 99.45 triệu Đồng /m2
2.65 Giá đất đường HOÀNG SA từ 100.32 Triệu đến 118.8 triệu Đồng /m2
2.66 Giá đất đường HUYỀN QUANG từ 93.48 Triệu đến 110.7 triệu Đồng /m2
2.67 Giá đất đường HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA từ 167.2 Triệu đến 198 triệu Đồng /m2
2.68 Giá đất đường HUỲNH KHƯƠNG NINH từ 99.94 Triệu đến 118.35 triệu Đồng /m2
2.69 Giá đất đường HUỲNH THÚC KHÁNG từ 351.12 Triệu đến 415.8 triệu Đồng /m2
2.70 Giá đất đường KÝ CON từ 221.16 Triệu đến 261.9 triệu Đồng /m2
2.71 Giá đất đường LÊ ANH XUÂN từ 250.8 Triệu đến 297 triệu Đồng /m2
2.72 Giá đất đường LÊ CÔNG KIỀU từ 177.08 Triệu đến 209.7 triệu Đồng /m2
2.73 Giá đất đường LÊ DUẨN từ 418 Triệu đến 495 triệu Đồng /m2
2.74 Giá đất đường LÊ LAI từ 334.4 Triệu đến 396 triệu Đồng /m2
2.75 Giá đất đường LÊ LỢI từ 615.6 Triệu đến 729 triệu Đồng /m2
2.76 Giá đất đường LÊ THÁNH TÔN từ 440.42 Triệu đến 521.55 triệu Đồng /m2
2.77 Giá đất đường LÊ THỊ HỒNG GẤM từ 183.92 Triệu đến 217.8 triệu Đồng /m2
2.78 Giá đất đường LÊ THỊ RIÊNG từ 250.8 Triệu đến 297 triệu Đồng /m2
2.79 Giá đất đường LÊ VĂN HƯU từ 217.36 Triệu đến 257.4 triệu Đồng /m2
2.80 Giá đất đường LƯƠNG HỮU KHÁNH từ 147.44 Triệu đến 174.6 triệu Đồng /m2
2.81 Giá đất đường LƯU VĂN LANG từ 317.68 Triệu đến 376.2 triệu Đồng /m2
2.82 Giá đất đường LÝ TỰ TRỌNG từ 384.56 Triệu đến 455.4 triệu Đồng /m2
2.83 Giá đất đường LÝ VĂN PHỨC từ 106.78 Triệu đến 126.45 triệu Đồng /m2
2.84 Giá đất đường MÃ LỘ từ 96.52 Triệu đến 114.3 triệu Đồng /m2
2.85 Giá đất đường MẠC ĐĨNH CHI từ 225.72 Triệu đến 267.3 triệu Đồng /m2
2.86 Giá đất đường MẠC THỊ BƯỞI từ 334.4 Triệu đến 396 triệu Đồng /m2
2.87 Giá đất đường MAI THỊ LỰU từ 154.28 Triệu đến 182.7 triệu Đồng /m2
2.88 Giá đất đường NAM KỲ KHỞI NGHĨA từ 300.96 Triệu đến 356.4 triệu Đồng /m2
2.89 Giá đất đường NAM QUỐC CANG từ 167.2 Triệu đến 198 triệu Đồng /m2
2.90 Giá đất đường NGÔ ĐỨC KẾ từ 334.4 Triệu đến 396 triệu Đồng /m2
2.91 Giá đất đường NGÔ VĂN NĂM từ 181.26 Triệu đến 214.65 triệu Đồng /m2
2.92 Giá đất đường NGUYỄN AN NINH từ 300.96 Triệu đến 356.4 triệu Đồng /m2
2.93 Giá đất đường NGUYỄN BỈNH KHIÊM từ 185.44 Triệu đến 219.6 triệu Đồng /m2
2.94 Giá đất đường NGUYỄN CẢNH CHÂN từ 170.24 Triệu đến 201.6 triệu Đồng /m2
2.95 Giá đất đường NGUYỄN CÔNG TRỨ từ 217.36 Triệu đến 257.4 triệu Đồng /m2
2.96 Giá đất đường NGUYỄN CƯ TRINH từ 218.5 Triệu đến 258.75 triệu Đồng /m2
2.97 Giá đất đường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU từ 250.8 Triệu đến 297 triệu Đồng /m2
2.98 Giá đất đường NGUYỄN DU từ 217.36 Triệu đến 257.4 triệu Đồng /m2
2.99 Giá đất đường NGUYỄN HUỆ từ 615.6 Triệu đến 729 triệu Đồng /m2
2.100 Giá đất đường NGUYỄN HỮU CẢNH từ 300.96 Triệu đến 356.4 triệu Đồng /m2
2.101 Giá đất đường NGUYỄN HỮU CẦU từ 129.58 Triệu đến 153.45 triệu Đồng /m2
2.102 Giá đất đường NGUYỄN HUY TỰ từ 133.38 Triệu đến 157.95 triệu Đồng /m2
2.103 Giá đất đường NGUYỄN KHẮC NHU từ 140.6 Triệu đến 166.5 triệu Đồng /m2
2.104 Giá đất đường NGUYỄN PHI KHANH từ 96.52 Triệu đến 114.3 triệu Đồng /m2
2.105 Giá đất đường NGUYỄN SIÊU từ 175.56 Triệu đến 207.9 triệu Đồng /m2
2.106 Giá đất đường NGUYỄN THÁI BÌNH từ 216.98 Triệu đến 256.95 triệu Đồng /m2
2.107 Giá đất đường NGUYỄN THÁI HỌC từ 234.08 Triệu đến 277.2 triệu Đồng /m2
2.108 Giá đất đường NGUYỄN THÀNH Ý từ 122.36 Triệu đến 144.9 triệu Đồng /m2
2.109 Giá đất đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI từ 233.32 Triệu đến 276.3 triệu Đồng /m2
2.110 Giá đất đường NGUYỄN THỊ NGHĨA từ 234.08 Triệu đến 277.2 triệu Đồng /m2
2.111 Giá đất đường NGUYỄN THIỆP từ 284.24 Triệu đến 336.6 triệu Đồng /m2
2.112 Giá đất đường NGUYỄN TRÃI từ 334.4 Triệu đến 396 triệu Đồng /m2
2.113 Giá đất đường NGUYỄN TRUNG NGẠN từ 140.6 Triệu đến 166.5 triệu Đồng /m2
2.114 Giá đất đường NGUYỄN TRUNG TRỰC từ 312.36 Triệu đến 369.9 triệu Đồng /m2
2.115 Giá đất đường NGUYỄN VĂN BÌNH từ 217.36 Triệu đến 257.4 triệu Đồng /m2
2.116 Giá đất đường NGUYỄN VĂN CHIÊM từ 250.8 Triệu đến 297 triệu Đồng /m2
2.117 Giá đất đường NGUYỄN VĂN CỪ từ 127.68 Triệu đến 151.2 triệu Đồng /m2
2.118 Giá đất đường NGUYỄN VĂN GIAI từ 167.2 Triệu đến 198 triệu Đồng /m2
2.119 Giá đất đường NGUYỄN VĂN NGHĨA từ 122.74 Triệu đến 145.35 triệu Đồng /m2
2.120 Giá đất đường NGUYỄN VĂN NGUYỄN từ 96.52 Triệu đến 114.3 triệu Đồng /m2
2.121 Giá đất đường NGUYỄN VĂN THỦ từ 183.92 Triệu đến 217.8 triệu Đồng /m2
2.122 Giá đất đường NGUYỄN VĂN TRÁNG từ 167.2 Triệu đến 198 triệu Đồng /m2
2.123 Giá đất đường PASTEUR từ 302.1 Triệu đến 357.75 triệu Đồng /m2
2.124 Giá đất đường PHẠM HỒNG THÁI từ 317.68 Triệu đến 376.2 triệu Đồng /m2
2.125 Giá đất đường PHẠM NGỌC THẠCH từ 247 Triệu đến 292.5 triệu Đồng /m2
2.126 Giá đất đường PHẠM NGŨ LÃO từ 194.56 Triệu đến 230.4 triệu Đồng /m2
2.127 Giá đất đường PHẠM VIẾT CHÁNH từ 167.2 Triệu đến 198 triệu Đồng /m2
2.128 Giá đất đường PHAN BỘI CHÂU từ 334.4 Triệu đến 396 triệu Đồng /m2
2.129 Giá đất đường PHAN CHÂU TRINH từ 334.4 Triệu đến 396 triệu Đồng /m2
2.130 Giá đất đường PHAN KẾ BÍNH từ 141.74 Triệu đến 167.85 triệu Đồng /m2
2.131 Giá đất đường PHAN LIÊM từ 128.44 Triệu đến 152.1 triệu Đồng /m2
2.132 Giá đất đường PHAN NGỮ từ 125.4 Triệu đến 148.5 triệu Đồng /m2
2.133 Giá đất đường PHAN TÔN từ 125.4 Triệu đến 148.5 triệu Đồng /m2
2.134 Giá đất đường PHAN VĂN ĐẠT từ 217.36 Triệu đến 257.4 triệu Đồng /m2
2.135 Giá đất đường PHAN VĂN TRƯỜNG từ 133.76 Triệu đến 158.4 triệu Đồng /m2
2.136 Giá đất đường PHÓ ĐỨC CHÍNH từ 240.16 Triệu đến 284.4 triệu Đồng /m2
2.137 Giá đất đường PHÙNG KHẮC KHOAN từ 145.92 Triệu đến 172.8 triệu Đồng /m2
2.138 Giá đất đường SƯƠNG NGUYỆT ÁNH từ 292.6 Triệu đến 346.5 triệu Đồng /m2
2.139 Giá đất đường THẠCH THỊ THANH từ 133.76 Triệu đến 158.4 triệu Đồng /m2
2.140 Giá đất đường THÁI VĂN LUNG từ 302.86 Triệu đến 358.65 triệu Đồng /m2
2.141 Giá đất đường THI SÁCH từ 217.36 Triệu đến 257.4 triệu Đồng /m2
2.142 Giá đất đường THỦ KHOA HUÂN từ 334.4 Triệu đến 396 triệu Đồng /m2
2.143 Giá đất đường TÔN ĐỨC THẮNG từ 339.34 Triệu đến 401.85 triệu Đồng /m2
2.144 Giá đất đường TÔN THẤT ĐẠM từ 300.96 Triệu đến 356.4 triệu Đồng /m2
2.145 Giá đất đường TÔN THẤT THIỆP từ 259.16 Triệu đến 306.9 triệu Đồng /m2
2.146 Giá đất đường TÔN THẤT TÙNG từ 240.16 Triệu đến 284.4 triệu Đồng /m2
2.147 Giá đất đường TRẦN CAO VÂN từ 240.16 Triệu đến 284.4 triệu Đồng /m2
2.148 Giá đất đường TRẦN ĐÌNH XU từ 118.56 Triệu đến 140.4 triệu Đồng /m2
2.149 Giá đất đường TRẦN DOÃN KHANH từ 125.4 Triệu đến 148.5 triệu Đồng /m2
2.150 Giá đất đường TRẦN HƯNG ĐẠO từ 261.82 Triệu đến 310.05 triệu Đồng /m2
2.151 Giá đất đường TRẦN KHẮC CHÂN từ 121.6 Triệu đến 144 triệu Đồng /m2
2.152 Giá đất đường TRẦN KHÁNH DƯ từ 121.6 Triệu đến 144 triệu Đồng /m2
2.153 Giá đất đường TRẦN NHẬT DUẬT từ 121.6 Triệu đến 144 triệu Đồng /m2
2.154 Giá đất đường TRẦN QUANG KHẢI từ 147.06 Triệu đến 174.15 triệu Đồng /m2
2.155 Giá đất đường TRẦN QUÝ KHOÁCH từ 126.92 Triệu đến 150.3 triệu Đồng /m2
2.156 Giá đất đường TRỊNH VĂN CẤN từ 142.12 Triệu đến 168.3 triệu Đồng /m2
2.157 Giá đất đường TRƯƠNG ĐỊNH từ 334.4 Triệu đến 396 triệu Đồng /m2
2.158 Giá đất đường TRƯƠNG HÁN SIÊU từ 74.1 Triệu đến 87.75 triệu Đồng /m2
2.159 Giá đất đường VÕ THỊ SÁU từ 212.8 Triệu đến 252 triệu Đồng /m2
2.160 Giá đất đường VÕ VĂN KIỆT từ 139.84 Triệu đến 165.6 triệu Đồng /m2
2.161 Giá đất đường YERSIN từ 242.44 Triệu đến 287.1 triệu Đồng /m2

3. Từ khoá tìm kiếm giá nhà đất quận 1

Đất quận 1 giá bao nhiều 1m2
Bán nhà Quận 1 giá 3 tỷ
Bảng giá đất Quận 1 năm 2020
Giá đất quận 1 năm 2020
Giá đất Quận 1 2020
Giá nhà Quận 1
Bán nhà đất Quận 1
Bán nhà Quận 1 dưới 10 tỷ
Bán nhà Quận 1 giá 3 tỷ
Mua bán nhà đất có thật tại Quận 1, TPHCM
Bán nhà nhỏ Quận 1
Bán nhà Quận 1 dưới 5 tỷ
Giá đất Quận 1
Bán nhà Quận 1 dưới 10 tỷ
bán nhà phường đa kao, quận 1
Bán nhà Quận 1

Đất quận 1 giá bao nhiều 1m2
Bảng giá đất Quận 1
Bán đất Quận 1
Giá đất Quận 3
Giá 1m2 đất TPHCM
Giá đất Quận 2
Giá đất quận 1 năm 2020
Bán nhà đất Quận 1
giá nhà đất quận 1
giá nhà đất thành phố hồ chí minh ở đâu đắc nhất
giá nhà đất hiện nay
giá nhà đất quận 1
giá nhà đất
giá nhà đất đồng khởi
giá nhà đất năm 2021
giá nhà đất Bến Thành

Viết một bình luận

Giá đất Kontum giadat Kontum bảng giá đất Hà tỉnh giaá đất 2021 hà giang giá đất 2019-2024 quảng trị gianhadat điện biên khung giá đất Hậu giang giá đất 2019 hà giang giá đất ubnd tỉnh Quảng trị giá đất ubnd tp hà giang tra cứu giá đất bình phước tham khảo giá đất Hồ chí minh giá đất 2020 quảng trị banggiadat cao bằng thongtindatdai bình phước giá đất nền cao bằng giá đất ở bình phước giá đất thổ cư bình phước giá đất ở đô thị quảng trị giá đất ở nông thôn cao bằng giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô Hồ chí minh giá dất tính thuế quảng trị Giá đất quảng trị giadat hà giang bảng giá đất đà nẵng giaá đất 2022 đà nẵng giá đất 2019-2025 bình phước gianhadat quảng trị khung giá đất quảng trị giá đất 2020 bình phước giá đất ubnd tỉnh nam định giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất quảng trị tham khảo giá đất cao bằng giá đất 2021 cao bằng banggiadat quảng trị thongtindatdai bắc cạn giá đất nền hà nam giá đất ở phú thọ giá đất thổ cư vĩnh phúc giá đất ở đô thị thành phố điện biên phủ giá đất ở nông thôn hà giang giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô tam kỳ giá dất tính thuế hà giang Giá đất đồng tháp giadat hà giang bảng giá đất bình phước giaá đất 2023 dak lak giá đất 2019-2026 kon tum gianhadat điện biên khung giá đất quảng ngãi giá đất 2021 tuyên quang giá đất ubnd tỉnh lai châu giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất bắc giang tham khảo giá đất hà nam giá đất 2022 trà vinh banggiadat hà giang thongtindatdai bình phước giá đất nền hải dương giá đất ở đà nẵng giá đất thổ cư bình phước mua bán nhà đất hà nội | mua bán nhà đất Bình Dương