Bảng giá mua bán giao dịch nhà đất tp thủ đức – khu vực quận thủ đức củ

2.1 Đường (ĐƯỜNG SỐ 5) từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.2 Đường ALEXANDREDE RHOLIE từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.3 Đường BÁC ÁI từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.4 Đường BÌNH CHIỂU từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.5 Đường BỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14) từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.6 Đường CÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA, PHƯỜNG TAM BÌNH từ 12.236 Triệu đến 14.49 triệu Đồng /m2
2.7 Đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TỔ 2, HẺM SỐ 10. ĐƯỜNG 7. KHU PHỐ 2 từ 13.3 Triệu đến 15.75 triệu Đồng /m2
2.8 Đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.9 Đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU từ 16.34 Triệu đến 19.35 triệu Đồng /m2
2.10 Đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.11 Đường CÂY KEO từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.12 Đường CHỢ TAM BÌNH từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.13 Đường CHU MẠNH TRINH từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.14 Đường CHU YĂN AN từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.15 Đường CHƯƠNG DƯƠNG từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.16 Đường CÔNG LY từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.17 Đường DÂN CHỦ từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.18 Đường DÂN CƯ CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM THỦ ĐỨC từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.19 Đường DÂN CƯ TAM BÌNH từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.20 Đường ĐẶNG THỊ RÀNH từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.21 Đường ĐẶNG VĂN BI từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.22 Đường ĐÀO TRINH NHẤT ( ĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG LINH TÂY) từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.23 Đường DI CING SỐ 2 từ 8.74 Triệu đến 10.35 triệu Đồng /m2
2.24 Đường ĐINH THỊ THI từ 19 Triệu đến 22.5 triệu Đồng /m2
2.25 Đường ĐLỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U). từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.26 Đường ĐOÀN CÔNG HỚN từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.27 Đường ĐOÀN KẾT từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.28 Đường ĐỘC LẬP từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.29 Đường ĐỒNG TIẾN từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.30 Đường ĐƯỜNG 1, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.31 Đường ĐƯỜNG 10. từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.32 Đường ĐƯỜNG 12. từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.33 Đường ĐƯỜNG 13 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.34 Đường ĐƯỜNG 13. từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.35 Đường ĐƯỜNG 14, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.36 Đường ĐƯỜNG 14. từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.37 Đường ĐƯỜNG 15. từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.38 Đường ĐƯỜNG 2, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.39 Đường ĐƯỜNG 24, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.40 Đường ĐƯỜNG 3, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.41 Đường ĐƯỜNG 5. từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.42 Đường ĐƯỜNG 7. từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.43 Đường ĐƯỜNG 9. từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.44 Đường ĐƯỜNG BÌNH PHÚ. từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.45 Đường ĐƯỜNG SỐ 1 -LTR từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.46 Đường ĐƯỜNG SỐ 1 -TB từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.47 Đường ĐƯỜNG SỐ 1 từ 12.16 Triệu đến 14.4 triệu Đồng /m2
2.48 Đường ĐƯỜNG SỐ 1 từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.49 Đường ĐƯỜNG SỐ 1 từ 8.74 Triệu đến 10.35 triệu Đồng /m2
2.50 Đường ĐƯỜNG SỐ 1. KP.5 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.51 Đường ĐƯỜNG SỐ 10 (KHU PHỐ 4. 5) từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.52 Đường ĐƯỜNG SỐ 10 từ 10.26 Triệu đến 12.15 triệu Đồng /m2
2.53 Đường ĐƯỜNG SỐ 10, KP.2 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.54 Đường ĐƯỜNG SỐ 10. từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.55 Đường ĐƯỜNG SỐ 10. từ 14.44 Triệu đến 17.1 triệu Đồng /m2
2.56 Đường ĐƯỜNG SỐ 10-LTR từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.57 Đường ĐƯỜNG SỐ 11 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC) từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.58 Đường ĐƯỜNG SỐ 11 -TB từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.59 Đường ĐƯỜNG SỐ 11 từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.60 Đường ĐƯỜNG SỐ 11. từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.61 Đường ĐƯỜNG SỐ 11. từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.62 Đường ĐƯỜNG SỐ 11.KP.3 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.63 Đường ĐƯỜNG SỐ 11-LTR từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.64 Đường ĐƯỜNG SỐ 12 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.65 Đường ĐƯỜNG SỐ 12 từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.66 Đường ĐƯỜNG SỐ 12, KP.2 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.67 Đường ĐƯỜNG SỐ 12, từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.68 Đường ĐƯỜNG SỐ 12. từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.69 Đường ĐƯỜNG SỐ 12-LTR từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.70 Đường ĐƯỜNG SỐ 13 từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.71 Đường ĐƯỜNG SỐ 13 từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.72 Đường ĐƯỜNG SỐ 13 từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.73 Đường ĐƯỜNG SỐ 13. từ 11.78 Triệu đến 13.95 triệu Đồng /m2
2.74 Đường ĐƯỜNG SỐ 13-LTR từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.75 Đường ĐƯỜNG SỐ 14 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.76 Đường ĐƯỜNG SỐ 15 KHU PHỐ 5 từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.77 Đường ĐƯỜNG SỐ 15- LX (NGUYỄN TRI PHƯƠNG – PHƯỜNG AN BÌNH. DĨ AN. BÌNH DƯƠNG) từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.78 Đường ĐƯỜNG SỐ 15, KP.3 từ 14.44 Triệu đến 17.1 triệu Đồng /m2
2.79 Đường ĐƯỜNG SỐ 15-LTR từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.80 Đường ĐƯỜNG SỐ 16, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.81 Đường ĐƯỜNG SỐ 16, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.82 Đường ĐƯỜNG SỐ 16. từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.83 Đường ĐƯỜNG SỐ 17 từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.84 Đường ĐƯỜNG SỐ 17, từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.85 Đường ĐƯỜNG SỐ 17. từ 16.34 Triệu đến 19.35 triệu Đồng /m2
2.86 Đường ĐƯỜNG SỐ 17. từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.87 Đường ĐƯỜNG SỐ 18 từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.88 Đường ĐƯỜNG SỐ 18, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.89 Đường ĐƯỜNG SỐ 18. từ 16.34 Triệu đến 19.35 triệu Đồng /m2
2.90 Đường ĐƯỜNG SỐ 19 từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.91 Đường ĐƯỜNG SỐ 19. từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.92 Đường ĐƯỜNG SỐ 2 – LX (VÀNH ĐAI ĐHQG) từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.93 Đường ĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG) từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.94 Đường ĐƯỜNG SỐ 2 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC) từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.95 Đường ĐƯỜNG SỐ 2 -TB từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.96 Đường ĐƯỜNG SỐ 2- TP từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.97 Đường ĐƯỜNG SỐ 2 từ 12.16 Triệu đến 14.4 triệu Đồng /m2
2.98 Đường ĐƯỜNG SỐ 2. KP.6 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.99 Đường ĐƯỜNG SỐ 20 từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.100 Đường ĐƯỜNG SỐ 20. từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.101 Đường ĐƯỜNG SỐ 21 từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.102 Đường ĐƯỜNG SỐ 21. KP.l từ 14.44 Triệu đến 17.1 triệu Đồng /m2
2.103 Đường ĐƯỜNG SỐ 22, LINH ĐÔNG từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.104 Đường ĐƯỜNG SỐ 22, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.105 Đường ĐƯỜNG SỐ 23 từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.106 Đường ĐƯỜNG SỐ 24 từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.107 Đường ĐƯỜNG SỐ 24. từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.108 Đường ĐƯỜNG SỐ 25, LINH ĐÔNG từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.109 Đường ĐƯỜNG SỐ 26 từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.110 Đường ĐƯỜNG SỐ 26. LĐ từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.111 Đường ĐƯỜNG SỐ 27. từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.112 Đường ĐƯỜNG SỐ 29, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.113 Đường ĐƯỜNG SỐ 2-LX. từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.114 Đường ĐƯỜNG SỐ 3- PHƯỜNG LINH TRUNG từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.115 Đường ĐƯỜNG SỐ 3 -TB từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.116 Đường ĐƯỜNG SỐ 3- TP từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.117 Đường ĐƯỜNG SỐ 3 từ 12.16 Triệu đến 14.4 triệu Đồng /m2
2.118 Đường ĐƯỜNG SỐ 3 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.119 Đường ĐƯỜNG SỐ 3 từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.120 Đường ĐƯỜNG SỐ 3 từ 8.74 Triệu đến 10.35 triệu Đồng /m2
2.121 Đường ĐƯỜNG SỐ 3, KP.5 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.122 Đường ĐƯỜNG SỐ 3, từ 14.44 Triệu đến 17.1 triệu Đồng /m2
2.123 Đường ĐƯỜNG SỐ 30, LINH ĐÔNG từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.124 Đường ĐƯỜNG SỐ 34, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.125 Đường ĐƯỜNG SỐ 35. từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.126 Đường ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ), từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.127 Đường ĐƯỜNG SỐ 36 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.128 Đường ĐƯỜNG SỐ 36. từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.129 Đường ĐƯỜNG SỐ 37, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.130 Đường ĐƯỜNG SỐ 38. từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.131 Đường ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY), PHƯỜNG LINH TÂY từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.132 Đường ĐƯỜNG SỐ 4- LX. từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.133 Đường ĐƯỜNG SỐ 4- PHƯỜNG LINH TRUNG từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.134 Đường ĐƯỜNG SỐ 4 từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.135 Đường ĐƯỜNG SỐ 4 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.136 Đường ĐƯỜNG SỐ 4 từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.137 Đường ĐƯỜNG SỐ 4 từ 8.74 Triệu đến 10.35 triệu Đồng /m2
2.138 Đường ĐƯỜNG SỐ 4, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.139 Đường ĐƯỜNG SỐ 4. từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.140 Đường ĐƯỜNG SỐ 40 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.141 Đường ĐƯỜNG SỐ 49 từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.142 Đường ĐƯỜNG SỐ 4-TB từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.143 Đường ĐƯỜNG SỐ 5- LC từ 19 Triệu đến 22.5 triệu Đồng /m2
2.144 Đường ĐƯỜNG SỐ 5- LX. từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.145 Đường ĐƯỜNG SỐ 5- TP từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.146 Đường ĐƯỜNG SỐ 5 từ 8.74 Triệu đến 10.35 triệu Đồng /m2
2.147 Đường ĐƯỜNG SỐ 5, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.148 Đường ĐƯỜNG SỐ 5. KP.5 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.149 Đường ĐƯỜNG SỐ 5. LINH TÂY từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.150 Đường ĐƯỜNG SỐ 50, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.151 Đường ĐƯỜNG SỐ 52, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.152 Đường ĐƯỜNG SỐ 5-LTR từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.153 Đường ĐƯỜNG SỐ 6 . LINH TÂY từ 13.3 Triệu đến 15.75 triệu Đồng /m2
2.154 Đường ĐƯỜNG SỐ 6 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC) từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.155 Đường ĐƯỜNG SỐ 6 từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.156 Đường ĐƯỜNG SỐ 6 từ 19 Triệu đến 22.5 triệu Đồng /m2
2.157 Đường ĐƯỜNG SỐ 6 từ 8.74 Triệu đến 10.35 triệu Đồng /m2
2.158 Đường ĐƯỜNG SỐ 6, KP.6 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.159 Đường ĐƯỜNG SỐ 6, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.160 Đường ĐƯỜNG SỐ 6. LĐ từ 12.16 Triệu đến 14.4 triệu Đồng /m2
2.161 Đường ĐƯỜNG SỐ 6. từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.162 Đường ĐƯỜNG SỐ 6. từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.163 Đường ĐƯỜNG SỐ 6. từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.164 Đường ĐƯỜNG SỐ 6. từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.165 Đường ĐƯỜNG SỐ 7- TP từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.166 Đường ĐƯỜNG SỐ 7 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.167 Đường ĐƯỜNG SỐ 7, KP.5 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.168 Đường ĐƯỜNG SỐ 7, LINH CHIỂU từ 17.48 Triệu đến 20.7 triệu Đồng /m2
2.169 Đường ĐƯỜNG SỐ 7, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.170 Đường ĐƯỜNG SỐ 7. từ 11.78 Triệu đến 13.95 triệu Đồng /m2
2.171 Đường ĐƯỜNG SỐ 7. từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.172 Đường ĐƯỜNG SỐ 8- TP từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.173 Đường ĐƯỜNG SỐ 8 từ 14.44 Triệu đến 17.1 triệu Đồng /m2
2.174 Đường ĐƯỜNG SỐ 8 từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.175 Đường ĐƯỜNG SỐ 8, KP.4 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.176 Đường ĐƯỜNG SỐ 8. LINH TÂY từ 13.3 Triệu đến 15.75 triệu Đồng /m2
2.177 Đường ĐƯỜNG SỐ 8. từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.178 Đường ĐƯỜNG SỐ 8. từ 16.34 Triệu đến 19.35 triệu Đồng /m2
2.179 Đường ĐƯỜNG SỐ 8.LĐ từ 12.16 Triệu đến 14.4 triệu Đồng /m2
2.180 Đường ĐƯỜNG SỐ 9 KHU PHỐ 4 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.181 Đường ĐƯỜNG SỐ 9- TP từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.182 Đường ĐƯỜNG SỐ 9 từ 14.44 Triệu đến 17.1 triệu Đồng /m2
2.183 Đường ĐƯỜNG SỐ 9 từ 19 Triệu đến 22.5 triệu Đồng /m2
2.184 Đường ĐƯỜNG SỐ 9, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.185 Đường ĐƯỜNG SỐ 9, từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.186 Đường ĐƯỜNG SỐ 9. từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.187 Đường ĐƯỜNG SỐ 93 từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.188 Đường ĐƯỜNG SỐ 4, KP.6 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.189 Đường ĐƯỜNG SỐ33, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.190 Đường DƯƠNG VĂN CAM từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.191 Đường EINSTEIN từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.192 Đường GÒ DƯA từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.193 Đường HÀN THUYÊN từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.194 Đường HẺM 108 NGÔ CHÍ QUỐC (ĐƯỜNG NHÁNH PHỤ BA BÒ) từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.195 Đường HẺM 1099 TỈNH LỘ 43. từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.196 Đường HẺM 1231 TỈNH LỘ 43 (ĐƯỜNG NAM KHU CHẾ XUẤT) từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.197 Đường HIỆP BÌNH CHÁNH từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.198 Đường HIỆP BÌNH từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.199 Đường HỒ VĂN TƯ từ 28.12 Triệu đến 33.3 triệu Đồng /m2
2.200 Đường HÒA BÌNH từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.201 Đường HOÀNG DIỆU 2 từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.202 Đường HỒNG ĐỨC từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.203 Đường HỮU NGHỊ từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.204 Đường KHA VẠN CÂN từ 65.74 Triệu đến 77.85 triệu Đồng /m2
2.205 Đường KHỔNG TỬ từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.206 Đường LAM SƠN từ 23.18 Triệu đến 27.45 triệu Đồng /m2
2.207 Đường LÊ QUÝ ĐÔN từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.208 Đường LÊ THỊ HOA, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.209 Đường LÊ VĂN CHÍ từ 17.48 Triệu đến 20.7 triệu Đồng /m2
2.210 Đường LÊ VĂN NINH từ 74.1 Triệu đến 87.75 triệu Đồng /m2
2.211 Đường LINH ĐÔNG từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.212 Đường LINH TRUNG từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.213 Đường LƯƠNG KHẢI SIÊU từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.214 Đường LÝ TẾ XUYÊN (NỐI DÀI) từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.215 Đường LÝ TẾ XUYÊN từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.216 Đường NGÔ CHÍ QUỐC từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.217 Đường NGUYỄN BÁ LUẬT từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.218 Đường NGUYỄN BỈNH KHIÊM từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.219 Đường NGUYỄN CÔNG TRỨ từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.220 Đường NGUYỄN KHUYẾN từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.221 Đường NGUYỄN THỊ NHUNG từ 19 Triệu đến 22.5 triệu Đồng /m2
2.222 Đường NGUYỄN TRƯỜNG TỘ từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.223 Đường NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ) từ 30.02 Triệu đến 35.55 triệu Đồng /m2
2.224 Đường NGUYỄN VĂN LỊCH từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.225 Đường PASTEUR từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.226 Đường PHẠM VĂN ĐỒNG từ 47.88 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
2.227 Đường PHAN HUY ÍCH từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.228 Đường PHÚ CHÂU từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.229 Đường PHƯỜNG TAM BÌNH) từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.230 Đường PHƯỜNG TAM PHÚ từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.231 Đường PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.232 Đường QUỐC LỘ 1 từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.233 Đường QUỐC LỘ 13 CŨ từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.234 Đường QUỐC LỘ 13 MỚI từ 23.94 Triệu đến 28.35 triệu Đồng /m2
2.235 Đường QUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.236 Đường TAGORE từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.237 Đường TAM BÌNH từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.238 Đường TAM CHÂU từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.239 Đường TAM HÀ từ 20.9 Triệu đến 24.75 triệu Đồng /m2
2.240 Đường THỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ) từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.241 Đường TỈNH LỘ 43 từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.242 Đường TÔ NGỌC VÂN từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.243 Đường TÔ VĨNH DIỆN từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.244 Đường TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN) từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.245 Đường TRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2) từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.246 Đường TRƯƠNG VĂN NGƯ từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.247 Đường Ụ GHE từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.248 Đường VÕ VĂN NGÂN từ 66.88 Triệu đến 79.2 triệu Đồng /m2
2.249 Đường XA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52) từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2

Viết một bình luận

Giá đất Kontum giadat Kontum bảng giá đất Hà tỉnh giaá đất 2021 hà giang giá đất 2019-2024 quảng trị gianhadat điện biên khung giá đất Hậu giang giá đất 2019 hà giang giá đất ubnd tỉnh Quảng trị giá đất ubnd tp hà giang tra cứu giá đất bình phước tham khảo giá đất Hồ chí minh giá đất 2020 quảng trị banggiadat cao bằng thongtindatdai bình phước giá đất nền cao bằng giá đất ở bình phước giá đất thổ cư bình phước giá đất ở đô thị quảng trị giá đất ở nông thôn cao bằng giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô Hồ chí minh giá dất tính thuế quảng trị Giá đất quảng trị giadat hà giang bảng giá đất đà nẵng giaá đất 2022 đà nẵng giá đất 2019-2025 bình phước gianhadat quảng trị khung giá đất quảng trị giá đất 2020 bình phước giá đất ubnd tỉnh nam định giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất quảng trị tham khảo giá đất cao bằng giá đất 2021 cao bằng banggiadat quảng trị thongtindatdai bắc cạn giá đất nền hà nam giá đất ở phú thọ giá đất thổ cư vĩnh phúc giá đất ở đô thị thành phố điện biên phủ giá đất ở nông thôn hà giang giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô tam kỳ giá dất tính thuế hà giang Giá đất đồng tháp giadat hà giang bảng giá đất bình phước giaá đất 2023 dak lak giá đất 2019-2026 kon tum gianhadat điện biên khung giá đất quảng ngãi giá đất 2021 tuyên quang giá đất ubnd tỉnh lai châu giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất bắc giang tham khảo giá đất hà nam giá đất 2022 trà vinh banggiadat hà giang thongtindatdai bình phước giá đất nền hải dương giá đất ở đà nẵng giá đất thổ cư bình phước mua bán nhà đất hà nội | mua bán nhà đất Bình Dương