Giá mua bán đất tại hơn 200 tuyến đường quận Tân Bình

Stt Giá đất theo tên đường tại quận Tân Bình
1 ẤP BẮC từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
2 ÂU CƠ từ 68.4 Triệu đến 81 triệu Đồng /m2
3 BA GIA từ 66.88 Triệu đến 79.2 triệu Đồng /m2
4 BA VÂN từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
5 BA VÌ từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
6 BẮC HẢI từ 58.52 Triệu đến 69.3 triệu Đồng /m2
7 BẠCH ĐẰNG 1 từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
8 BẠCH ĐẰNG 2 từ 53.96 Triệu đến 63.9 triệu Đồng /m2
9 BÀNH VĂN TRÂN từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
10 BÀU BÀNG từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
11 BÀU CÁT 1 từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
12 BÀU CÁT 2 từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
13 BÀU CÁT 3 từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
14 BÀU CÁT 4 từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
15 BÀU CÁT 5 từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
16 BÀU CÁT 6 từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
17 BÀU CÁT 7 từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
18 BÀU CÁT 8 từ 53.2 Triệu đến 63 triệu Đồng /m2
19 BÀU CÁT từ 92.72 Triệu đến 109.8 triệu Đồng /m2
20 BẢY HIỀN từ 75.24 Triệu đến 89.1 triệu Đồng /m2
21 BẾ VĂN ĐÀN từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
22 BẾN CÁT từ 44.84 Triệu đến 53.1 triệu Đồng /m2
23 BÌNH GIÃ từ 63.84 Triệu đến 75.6 triệu Đồng /m2
24 BÙI THẾ MỸ từ 44.84 Triệu đến 53.1 triệu Đồng /m2
25 BÙI THỊ XUÂN từ 45.6 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
26 CA VĂN THỈNH từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
27 CÁCH MẠNG THÁNG 8 từ 117.04 Triệu đến 138.6 triệu Đồng /m2
28 CHẤN HƯNG từ 36.48 Triệu đến 43.2 triệu Đồng /m2
29 CHÂU VĨNH TẾ từ 36.48 Triệu đến 43.2 triệu Đồng /m2
30 CHI LINH từ 43.32 Triệu đến 51.3 triệu Đồng /m2
31 CHỬ ĐỒNG TỬ từ 43.32 Triệu đến 51.3 triệu Đồng /m2
32 CỘNG HOÀ từ 100.32 Triệu đến 118.8 triệu Đồng /m2
33 CỐNG LỠ từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
34 CÙ CHÍNH LAN từ 49.4 Triệu đến 58.5 triệu Đồng /m2
35 CỬU LONG từ 69.54 Triệu đến 82.35 triệu Đồng /m2
36 ĐẠI NGHĨA từ 42.56 Triệu đến 50.4 triệu Đồng /m2
37 DÂN TRÍ từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
38 ĐẶNG LỘ từ 42.56 Triệu đến 50.4 triệu Đồng /m2
39 ĐẤT THÁNH từ 48.64 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
40 ĐINH ĐIỀN từ 49.78 Triệu đến 58.95 triệu Đồng /m2
41 ĐỒ SƠN từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
42 ĐỐNG ĐA từ 58.52 Triệu đến 69.3 triệu Đồng /m2
43 ĐỒNG ĐEN từ 66.88 Triệu đến 79.2 triệu Đồng /m2
44 ĐÔNG HỒ từ 50.92 Triệu đến 60.3 triệu Đồng /m2
45 ĐỒNG NAI từ 66.88 Triệu đến 79.2 triệu Đồng /m2
46 ĐÔNG SƠN từ 58.52 Triệu đến 69.3 triệu Đồng /m2
47 ĐỒNG XOÀI từ 59.66 Triệu đến 70.65 triệu Đồng /m2
48 ĐƯỜNG A4 từ 63.84 Triệu đến 75.6 triệu Đồng /m2
49 ĐƯỜNG B6 từ 55.48 Triệu đến 65.7 triệu Đồng /m2
50 ĐƯỜNG C1 từ 41.8 Triệu đến 49.5 triệu Đồng /m2
51 ĐƯỜNG C12 từ 41.8 Triệu đến 49.5 triệu Đồng /m2
52 ĐƯỜNG C18 từ 58.52 Triệu đến 69.3 triệu Đồng /m2
53 ĐƯỜNG C22 từ 55.48 Triệu đến 65.7 triệu Đồng /m2
54 ĐƯỜNG C27 từ 41.8 Triệu đến 49.5 triệu Đồng /m2
55 ĐƯỜNG C3 từ 41.8 Triệu đến 49.5 triệu Đồng /m2
56 ĐƯỜNG D52 từ 41.8 Triệu đến 49.5 triệu Đồng /m2
57 ĐƯỜNG DỰ ÁN từ 38 Triệu đến 45 triệu Đồng /m2
58 ĐƯỜNG SỐ 1 từ 38.76 Triệu đến 45.9 triệu Đồng /m2
59 ĐƯỜNG SỐ 2 từ 38.76 Triệu đến 45.9 triệu Đồng /m2
60 ĐƯỜNG SỐ 3 từ 38.76 Triệu đến 45.9 triệu Đồng /m2
61 ĐƯỜNG SỐ 4 từ 38.76 Triệu đến 45.9 triệu Đồng /m2
62 ĐƯỜNG SỐ 5 từ 38.76 Triệu đến 45.9 triệu Đồng /m2
63 ĐƯỜNG SỐ 6 từ 38.76 Triệu đến 45.9 triệu Đồng /m2
64 ĐƯỜNG SỐ 7 từ 38.76 Triệu đến 45.9 triệu Đồng /m2
65 DƯƠNG VÂN NGA từ 59.66 Triệu đến 70.65 triệu Đồng /m2
66 DUY TÂN từ 66.88 Triệu đến 79.2 triệu Đồng /m2
67 GIẢI PHÓNG từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
68 GÒ CẤM ĐỆM từ 33.44 Triệu đến 39.6 triệu Đồng /m2
69 HÀ BÁ TƯỜNG từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
70 HÁT GIANG từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
71 HẬU GIANG từ 66.12 Triệu đến 78.3 triệu Đồng /m2
72 HIỆP NHẤT từ 43.32 Triệu đến 51.3 triệu Đồng /m2
73 HÒA HIỆP từ 42.56 Triệu đến 50.4 triệu Đồng /m2
74 HOÀNG BẬT ĐẠT từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
75 HOÀNG HOA THÁM từ 88.92 Triệu đến 105.3 triệu Đồng /m2
76 HOÀNG KẾ VIÊM (C21) từ 55.48 Triệu đến 65.7 triệu Đồng /m2
77 HOÀNG SA từ 63.08 Triệu đến 74.7 triệu Đồng /m2
78 HOÀNG VĂN THỤ từ 108.68 Triệu đến 128.7 triệu Đồng /m2
79 HOÀNG VIỆT từ 85.12 Triệu đến 100.8 triệu Đồng /m2
80 HỒNG HÀ từ 53.2 Triệu đến 63 triệu Đồng /m2
81 HỒNG LẠC từ 60.04 Triệu đến 71.1 triệu Đồng /m2
82 HƯNG HOÁ từ 22.42 Triệu đến 26.55 triệu Đồng /m2
83 HUỲNH LAN KHANH từ 69.54 Triệu đến 82.35 triệu Đồng /m2
84 HUỲNH TỊNH CỦA từ 48.64 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
85 HUỲNH VĂN NGHỆ từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
86 KHAI TRÍ từ 42.56 Triệu đến 50.4 triệu Đồng /m2
87 LẠC LONG QUÂN từ 96.9 Triệu đến 114.75 triệu Đồng /m2
88 LAM SƠN từ 53.2 Triệu đến 63 triệu Đồng /m2
89 LÊ BÌNH từ 53.2 Triệu đến 63 triệu Đồng /m2
90 LÊ DUY NHUẬN (C28) từ 46.74 Triệu đến 55.35 triệu Đồng /m2
91 LÊ LAI từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
92 LÊ LỢI từ 44.46 Triệu đến 52.65 triệu Đồng /m2
93 LÊ MINH XUÂN từ 93.48 Triệu đến 110.7 triệu Đồng /m2
94 LÊ NGÂN từ 49.78 Triệu đến 58.95 triệu Đồng /m2
95 LÊ TẤN QUỐC từ 48.64 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
96 LÊ TRUNG NGHĨA (C26) từ 41.8 Triệu đến 49.5 triệu Đồng /m2
97 LÊ VĂN HUÂN từ 48.64 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
98 LÊ VĂN SỸ từ 108.68 Triệu đến 128.7 triệu Đồng /m2
99 LỘC HƯNG từ 36.48 Triệu đến 43.2 triệu Đồng /m2
100 LỘC VINH từ 40.28 Triệu đến 47.7 triệu Đồng /m2
101 LONG HƯNG từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
102 LƯU NHÂN CHÚ từ 31.16 Triệu đến 36.9 triệu Đồng /m2
103 LÝ THƯỜNG KIỆT từ 150.48 Triệu đến 178.2 triệu Đồng /m2
104 MAI LÃO BẠNG từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
105 NĂM CHÂU từ 47.88 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
106 NGHĨA HOÀ từ 40.28 Triệu đến 47.7 triệu Đồng /m2
107 NGHĨA HƯNG từ 34.96 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
108 NGHĨA PHÁT từ 49.78 Triệu đến 58.95 triệu Đồng /m2
109 NGÔ BỆ từ 39.14 Triệu đến 46.35 triệu Đồng /m2
110 NGÔ THỊ THU MINH từ 69.92 Triệu đến 82.8 triệu Đồng /m2
111 NGUYỄN BÁ TÒNG từ 39.52 Triệu đến 46.8 triệu Đồng /m2
112 NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) từ 48.64 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
113 NGUYỄN BẶC từ 69.54 Triệu đến 82.35 triệu Đồng /m2
114 NGUYỄN CẢNH DỊ từ 48.64 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
115 NGUYỄN CHÁNH SẮT từ 42.56 Triệu đến 50.4 triệu Đồng /m2
116 NGUYỄN ĐÌNH KHƠI từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
117 NGUYỄN ĐỨC THUẬN từ 41.8 Triệu đến 49.5 triệu Đồng /m2
118 NGUYỄN HIẾN LÊ từ 44.46 Triệu đến 52.65 triệu Đồng /m2
119 NGUYỄN HỒNG ĐÀO từ 60.8 Triệu đến 72 triệu Đồng /m2
120 NGUYỄN MINH HOÀNG (C25) từ 55.48 Triệu đến 65.7 triệu Đồng /m2
121 NGUYỄN PHÚC CHU từ 35.72 Triệu đến 42.3 triệu Đồng /m2
122 NGUYỄN QUANG BÍCH (B4) từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
123 NGUYỄN SỸ SÁCH từ 36.48 Triệu đến 43.2 triệu Đồng /m2
124 NGUYỄN THÁI BÌNH từ 75.24 Triệu đến 89.1 triệu Đồng /m2
125 NGUYỄN THANH TUYỀN từ 45.6 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
126 NGUYỄN THẾ LỘC từ 55.48 Triệu đến 65.7 triệu Đồng /m2
127 NGUYỄN THỊ NHỎ từ 58.52 Triệu đến 69.3 triệu Đồng /m2
128 NGUYỄN TRỌNG LỘI từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
129 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN từ 93.86 Triệu đến 111.15 triệu Đồng /m2
130 NGUYỄN TỬ NHA từ 44.84 Triệu đến 53.1 triệu Đồng /m2
131 NGUYỄN VĂN MẠI từ 54.72 Triệu đến 64.8 triệu Đồng /m2
132 NGUYỄN VĂN TRỖI từ 150.48 Triệu đến 178.2 triệu Đồng /m2
133 NGUYỄN VĂN VĨ từ 38.38 Triệu đến 45.45 triệu Đồng /m2
134 NGUYỄN VĂN VĨNH từ 51.68 Triệu đến 61.2 triệu Đồng /m2
135 NHẤT CHI MAI từ 48.64 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
136 NI SƯ HUỲNH LIÊN từ 53.2 Triệu đến 63 triệu Đồng /m2
137 NÚI THÀNH từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
138 PHẠM CỰ LƯỢNG từ 44.84 Triệu đến 53.1 triệu Đồng /m2
139 PHẠM PHÚ THỨ từ 47.88 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
140 PHẠM VĂN BẠCH từ 33.44 Triệu đến 39.6 triệu Đồng /m2
141 PHẠM VĂN HAI từ 117.04 Triệu đến 138.6 triệu Đồng /m2
142 PHAN BÁ PHIẾN từ 55.48 Triệu đến 65.7 triệu Đồng /m2
143 PHAN ĐÌNH GIÓT từ 75.24 Triệu đến 89.1 triệu Đồng /m2
144 PHAN HUY ÍCH từ 44.46 Triệu đến 52.65 triệu Đồng /m2
145 PHAN SÀO NAM từ 47.88 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
146 PHAN THÚC DUYỆN từ 69.54 Triệu đến 82.35 triệu Đồng /m2
147 PHAN VĂN SỬU từ 48.64 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
148 PHỔ QUANG từ 76.76 Triệu đến 90.9 triệu Đồng /m2
149 PHÚ HOÀ từ 47.88 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
150 PHÚ LỘC từ 27.74 Triệu đến 32.85 triệu Đồng /m2
151 QUÁCH VĂN TUẤN từ 55.48 Triệu đến 65.7 triệu Đồng /m2
152 QUẢNG HIỀN từ 43.32 Triệu đến 51.3 triệu Đồng /m2
153 SẦM SƠN từ 54.72 Triệu đến 64.8 triệu Đồng /m2
154 SAO MAI từ 49.78 Triệu đến 58.95 triệu Đồng /m2
155 SƠN CANG từ 38.38 Triệu đến 45.45 triệu Đồng /m2
156 SƠN HƯNG từ 38 Triệu đến 45 triệu Đồng /m2
157 SÔNG ĐÀ từ 59.28 Triệu đến 70.2 triệu Đồng /m2
158 SÔNG ĐÁY từ 59.28 Triệu đến 70.2 triệu Đồng /m2
159 SÔNG NHUỆ từ 59.28 Triệu đến 70.2 triệu Đồng /m2
160 SÔNG THAO từ 59.28 Triệu đến 70.2 triệu Đồng /m2
161 SÔNG THƯƠNG từ 59.28 Triệu đến 70.2 triệu Đồng /m2
162 TÁI THIẾT từ 42.56 Triệu đến 50.4 triệu Đồng /m2
163 TÂN CANH từ 79.42 Triệu đến 94.05 triệu Đồng /m2
164 TÂN CHÂU từ 49.78 Triệu đến 58.95 triệu Đồng /m2
165 TÂN HẢI từ 43.32 Triệu đến 51.3 triệu Đồng /m2
166 TÂN KHAI từ 49.78 Triệu đến 58.95 triệu Đồng /m2
167 TÂN KỲ TÂN QUÝ từ 35.34 Triệu đến 41.85 triệu Đồng /m2
168 TÂN LẬP từ 43.32 Triệu đến 51.3 triệu Đồng /m2
169 TÂN PHƯỚC từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
170 TÂN SƠN HOÀ từ 97.28 Triệu đến 115.2 triệu Đồng /m2
171 TÂN SƠN từ 33.44 Triệu đến 39.6 triệu Đồng /m2
172 TÂN TẠO từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
173 TÂN THỌ từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
174 TÂN TIẾN từ 71.44 Triệu đến 84.6 triệu Đồng /m2
175 TÂN TRANG từ 51.68 Triệu đến 61.2 triệu Đồng /m2
176 TÂN TRỤ từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
177 TẢN VIÊN từ 63.08 Triệu đến 74.7 triệu Đồng /m2
178 TÂN XUÂN từ 48.64 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
179 THÁI THỊ NHẠN từ 40.28 Triệu đến 47.7 triệu Đồng /m2
180 THÂN NHÂN TRUNG từ 48.64 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
181 THĂNG LONG từ 66.88 Triệu đến 79.2 triệu Đồng /m2
182 THÀNH MỸ từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
183 THÉP MỚI từ 46.74 Triệu đến 55.35 triệu Đồng /m2
184 THÍCH MINH NGUYỆT từ 57.76 Triệu đến 68.4 triệu Đồng /m2
185 THIÊN PHƯỚC từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
186 THỦ KHOA HUÂN từ 59.66 Triệu đến 70.65 triệu Đồng /m2
187 TIỀN GIANG từ 64.6 Triệu đến 76.5 triệu Đồng /m2
188 TỐNG VĂN HÊN từ 31.16 Triệu đến 36.9 triệu Đồng /m2
189 TRÀ KHÚC từ 55.1 Triệu đến 65.25 triệu Đồng /m2
190 TRẦN MAI NINH từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
191 TRẦN QUỐC HOÀN từ 89.3 Triệu đến 105.75 triệu Đồng /m2
192 TRẦN THÁI TÔNG từ 39.52 Triệu đến 46.8 triệu Đồng /m2
193 TRẦN THÁNH TÔNG từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
194 TRẦN TRIỆU LUẬT từ 49.78 Triệu đến 58.95 triệu Đồng /m2
195 TRẦN VĂN DANH từ 41.8 Triệu đến 49.5 triệu Đồng /m2
196 TRẦN VĂN DƯ từ 44.46 Triệu đến 52.65 triệu Đồng /m2
197 TRẦN VĂN HOÀNG từ 41.8 Triệu đến 49.5 triệu Đồng /m2
198 TRẦN VĂN QUANG từ 54.72 Triệu đến 64.8 triệu Đồng /m2
199 TRUNG LANG từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
200 TRƯỜNG CHINH từ 100.32 Triệu đến 118.8 triệu Đồng /m2
201 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH từ 66.88 Triệu đến 79.2 triệu Đồng /m2
202 TRƯƠNG HOÀNG THANH từ 46.74 Triệu đến 55.35 triệu Đồng /m2
203 TRƯỜNG SA từ 63.08 Triệu đến 74.7 triệu Đồng /m2
204 TRƯỜNG SƠN từ 89.3 Triệu đến 105.75 triệu Đồng /m2
205 TỰ CƯỜNG từ 49.4 Triệu đến 58.5 triệu Đồng /m2
206 TỨ HẢI từ 43.32 Triệu đến 51.3 triệu Đồng /m2
207 TỰ LẬP từ 49.4 Triệu đến 58.5 triệu Đồng /m2
208 ÚT TỊCH từ 66.88 Triệu đến 79.2 triệu Đồng /m2
209 VĂN CHUNG từ 44.46 Triệu đến 52.65 triệu Đồng /m2
210 VÂN CÔI từ 48.64 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
211 VÕ THÀNH TRANG từ 47.88 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
212 XUÂN DIỆU từ 107.16 Triệu đến 126.9 triệu Đồng /m2
213 XUÂN HỒNG từ 107.16 Triệu đến 126.9 triệu Đồng /m2
214 YÊN THẾ từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2

Viết một bình luận

Giá đất Kontum giadat Kontum bảng giá đất Hà tỉnh giaá đất 2021 hà giang giá đất 2019-2024 quảng trị gianhadat điện biên khung giá đất Hậu giang giá đất 2019 hà giang giá đất ubnd tỉnh Quảng trị giá đất ubnd tp hà giang tra cứu giá đất bình phước tham khảo giá đất Hồ chí minh giá đất 2020 quảng trị banggiadat cao bằng thongtindatdai bình phước giá đất nền cao bằng giá đất ở bình phước giá đất thổ cư bình phước giá đất ở đô thị quảng trị giá đất ở nông thôn cao bằng giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô Hồ chí minh giá dất tính thuế quảng trị Giá đất quảng trị giadat hà giang bảng giá đất đà nẵng giaá đất 2022 đà nẵng giá đất 2019-2025 bình phước gianhadat quảng trị khung giá đất quảng trị giá đất 2020 bình phước giá đất ubnd tỉnh nam định giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất quảng trị tham khảo giá đất cao bằng giá đất 2021 cao bằng banggiadat quảng trị thongtindatdai bắc cạn giá đất nền hà nam giá đất ở phú thọ giá đất thổ cư vĩnh phúc giá đất ở đô thị thành phố điện biên phủ giá đất ở nông thôn hà giang giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô tam kỳ giá dất tính thuế hà giang Giá đất đồng tháp giadat hà giang bảng giá đất bình phước giaá đất 2023 dak lak giá đất 2019-2026 kon tum gianhadat điện biên khung giá đất quảng ngãi giá đất 2021 tuyên quang giá đất ubnd tỉnh lai châu giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất bắc giang tham khảo giá đất hà nam giá đất 2022 trà vinh banggiadat hà giang thongtindatdai bình phước giá đất nền hải dương giá đất ở đà nẵng giá đất thổ cư bình phước mua bán nhà đất hà nội | mua bán nhà đất Bình Dương